Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning av våra insatser för mänskliga rättigheter under året som gått. Den omfattar även förvaltningsberättelsen och en finansiell rapport.

Vårt arbete i Sverige och världen 2011

our_regions

Behovet av ökat stöd till utsatta människorättsförsvarare präglade 2011-års arbete. På flera håll i världen satte regimer hårdare press på dem som kämpar för våra rättigheter. Vi startade en akutfond för Norra Kaukasus för att bidra med akut hjälp vid brådskande situationer. Vi stämde också Sverige inför Europadomstolen för en dödsskjutning som visar på de stora strukturella problem som finns inom den svenska polisen. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

string(35) "nkevab646644-139146.mysql.binero.se"