Kosovo

Det civila samhället är fortfarande mycket svagt i Kosovo. Få organisationer utövar en riktigt granskande funktion eller utgör en motvikt till makthavarna. Vår prioritet är att stärka våra partner i detta avseende. Ett annat viktigt arbete är att få Kosovo att hantera det förflutna. Vi arbetar med Kosovo Memory Book och REKOM-initiativet (som syftar till att bilda en regional sanningskommission på Västra Balkan).

Läs mer i vår landanalys Human rights in Kosovo (endast tillgänglig på engelska)

Human Rights in Kosovo

(English) Kosovo has a sound statutory framework in place for the protection of human rights: the Kosovo Constitution lists a number of directly applicable international human rights instruments. Kosovo has shown great progress when it comes to the adoption of key human rights laws over the past 10 years. However, there remain challenges and issues with regards to the practical implementation of human rights legislation and relevant documents, such as byelaws and National Strategies. Moreover, a functional and effective Ombudsperson and judiciary are yet to emerge. As a consequence, a number of human rights issues including the marginalisation of Roma, Ashkali and Egyptian communities and LGBT persons, hate speech, hate crimes, violence against women, pressure and intimidation to journalists have not been addressed effectively

UD:s svar om människorättsförsvarare

I december 2012 skrev Civil Rights Defenders ett brev till Carl Bildt och uppmanade honom att ställa krav på stärkt skydd av människorättsförsvarare i Kosovo. UD har svarat att ”dessa viktiga frågor tas löpande upp på politisk nivå med samtalspartners i Kosovo. När premiärminister Hachim Thaci besökte Sverige i oktober var EU-integrationen och nödvändiga reformer i Kosovo, inklusive inom området mänskliga rättigheter, ett huvudtema”.

Kosovo 2.0 – Nyhetsportal på tre språk

Kosovo 2.0 är förutom en webportal också ett magasin som erbjuds på albanska, serbiska och engelska. Sedan publiceringen, i juli 2010, har webportalen haft ungefär 1 000 unika besökare per dag. Tillsammans med Kosovo Glocal bygger vi därför Kosovo 2.0 – en omfattande och livfull medieplattform som erbjuder nyheter, kommentarer och information som syftar till att bidra till en större respekt för yttrandefrihet i Kosovo.

Förhindrar tortyr av personer i häkten

På grund av omfattande straffrihet i Kosovo bemödar sig många människor inte ens med att rapportera fall av våld i fängelse. Civil Rights Defenders samarbete med Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT) går ut på att motverka tortyr och andra former av misshandel i häkten och bidrar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter i Kosovo. Våra målgrupper är personer som har frihetsberövats och relevanta myndigheter.

Monitoring detention centres and mental health facilities

Public administration has the power to deprive people of their liberty following procedures clearly established by the law. But when detention takes place outside the public scrutiny it opens the door to violations of rights of the inmates, as well as to torture and ill-treatment. Civil Rights Defenders initiated cooperation with Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims in 2007, with the aim to monitor detention facilities and prisons.

Fler hot mot journalister efter självständigheten

Oberoende journalister utsätts för ökade hot och påtryckningar sedan Kosovos självständighetsförklaring i februari 2008, enligt Helsingforskommitténs partnerorganisationer i landet. Det senaste i raden av exempel är angreppet på den välkända journalisten Jeta Xharra. Svenska Helsingforskommittén ser med oro på den negativa utvecklingen och uppmanar myndigheterna att ta avstånd från angreppen på journalister. Yttrandefrihet är en […]

Korruptionsbekämpare trakasserade

Organisationen för demokrati, antikorruption och värdighet (COHU) i Kosovo har den senaste tiden blivit utsatt för trakasserier från myndigheterna, däribland det statliga telekombolaget (PTK). Svenska Helsingforskommittén kräver att myndigheterna utreder trakasserierna och ställer de ansvariga inför rätta. Trakasserierna mot COHU tycks vara ett sätt att försöka tysta en organisation som arbetar mot korruptionen i Kosovo, […]

Parlamentet misslyckades utse ombudsperson

Kosovos parlament har inte lyckats tillsätta en ombudsperson. Det får negativa konsekvenser för människors möjlighet att utkräva sina rättigheter gentemot myndigheterna i Kosovo, skriver Svenska och Norska Helsingforskommittén. I ett brev till Kosovos parlament beklagar den Svenska och Norska Helsingforskommittén att parlamentet för fjärde gången misslyckats med att tillsätta en ombudsperson för Kosovo. Att man […]