Serbien

Ett flertal människorättsorganisationer i Serbien har utvecklats till professionella granskande organisationer. Men de flesta använder inte rättsliga mekanismer eller lobbying i sitt arbete, främst på grund av misstro mot institutioner och långa rättsliga förfaranden. Vi hjälper dem att samordna insatserna med andra aktörer, tillhandahåller utbildningar och hjälper till att utveckla långsiktiga strategier.

Läs mer i vår Human rights in Serbia (endast tillgänglig på engelska)

Belgrade Pride i svenska medier

I helgen förbjöd de serbiska myndigheterna Prideparad som arrangörerna under lång tid lobbat och kämpat för. SvD intervjuade Goran Miletic, Civil Rights Defenders programchef för Västra Balkan; ”Han och de andra får nu fortsätta att jobba i motvind. Hbt-rörelsen i Serbien har många motståndare: regeringen som förbjuder, kyrkan som fördömer, domstolar som blundar, medier som hetsar, extremister som attackerar.”

Nataša Kandić är årets Civil Rights Defender of the Year 2013

Natasa Kandic, Photo: Markus Junghard

Nataša Kandić, grundare av Humanitarian Law Center, Serbien, är mottagare av 2013 års ”Civil Rights Defender of the Year Award”. Nataša Kandić får priset: ”För sitt ihärdiga och orädda arbete med att dokumentera krigsförbrytelser och andra allvarliga människorättskränkningar som begicks under krigen på 1990-talet i det forna Jugoslavien, och för det ovärderliga stöd hon gav internationella och nationella krigsförbrytartribunaler genom att förse domstolarna med bevis och vittnen.”

Ny rapport: Långt kvar till pressfrihet

Cover report Press Freedom Serbia

Endast 4 av Europarådets 27 principer för pressfrihet har implementerats i Serbien, visar den första vittomfattande rapporten som gjorts om mediasituationen i landet: Serbian Media Scene VS European Standards. Fri press är en grundsten för demokratisk utveckling, i denna rapport uppenbaras de utmaningar som den serbiska mediescenen står inför. Rapporten är resultatet av ett flerårigt forskningssamarbete mellan Civil Rights Defenders och lokala partner.

Spännande event om Serbiens framtid

Civil Rights Defenders, Media Center Belgrad och Olof Palme Center bjuder ordnornar ett flertal panel diskussioner där över 30 expert från olika samhällsorganisationer, medier och forskningsinstitut deltar. Viktiga frågor som rör dagens Serbien, så som valsystemet, korruptionen, mänskliga rättigheter, rättvisa och jämställdhet kommer att behandlas. Datum: 6 maj 2012 Tid: 18:00 – 24:00 Plats: Media […]

Konferens om jämlikhet för sexuella minoriteter anordnas på Balkan

Den 27 till 29 maj samarrangerar vi den andra akademiska konferensen om homo-, bisexuella och transpersoners (hbt) rättigheter i västra Balkan – ”Rättvisa på Balkan: Jämlikhet för sexuella minoriteter”. Med detta initiativ hoppas vi skapa en bättre förståelse för relationen mellan skydd för mänskliga rättigheter och lika rättigheter för alla människor, oavsett sexuell eller könsidentitet.

Våra rättigheter på Balkanturné

Vår fotoutställning ”Våra rättigheter” turnerar runt på Västra Balkan. Utställningen har tagits fram i samarbete med fotografen Elisabeth Ohlson Wallin och syftet är att bidra till ökad kunskap om de mänskliga rättigheternas betydelse. Med den här utställningen vill vi visa vad kränkningar av människors rättigheter får för konsekvenser men också hur vi alla kan försvara […]

Det civila samhället vill ha en sanningskommission på Västra Balkan

Det civila samhället har tagit initiativ till att upprätta en regional sanningskommission på Västra Balkan. Ett mycket stort antal organisationer från alla berörda länder stöder och deltar i arbetet. Nu handlar det om att få ländernas regeringar att uttala stöd för initiativet. Kommer man att klara att få med sig makthavarna? Och vad händer med […]

Har Serbien kapitulerat för våldsverkare och huliganer?

Pride demonstrationen som skulle ha hållits i Belgrad den 20 september stoppades i sista stund. Inrikesministeriet och polisen meddelade plötsligt att deltagarnas säkerhet inte kunde garanteras om paraden genomfördes i centrala Belgrad. Det innebär de facto att paraden förbjöds och visar att de serbiska myndigheterna inte kan – eller vill – skydda rätten till fredliga […]

Belgrade Pride – ett demokratitest för Serbien

På söndag den 20 september arrangeras en Prideparad i Belgrad. Under förra försöket 2001, attackerades och misshandlades fredliga demonstranter av nationalistiska grupperingar och fotbollshuliganer. Polisen stod bredvid och tittade på. Denna gång har inrikesministeriet och polisen lovat att garantera säkerheten för deltagarna, samtidigt som nationalistiska grupper uttalat hot om att göra allt de kan för […]

Förhoppningar om fredlig Pride i Belgrad

Det serbiska inrikesministeriet har lovat att skydda deltagarna i Prideparaden som äger rum den 20 september i Belgrad. Vi finns på plats för att se hur mycket kraft myndigheterna lägger bakom orden. I ett brev till den serbiske premiärministern, Mirko Cvetkovic, och till inrikesministern, Ivica Dacic, välkomnar Civil Rights Defenders de positiva steg som den serbiska regeringen har tagit på senare tid för att öka respekten […]

Författare riskerar fängelse för medverkan i fredligt möte

Biljana Srbljanovic, framträdande serbisk författare och människorättsförsvarare, anklagas för förargelseväckande beteende i samband med en promotion av radioprogrammet Pescanik i Pancevo, Serbien. Extremisterna som försökte störa mötet går däremot fria. Den 1 mars 2009 medverkade Biljana Srbljanovic i ett evenemang arrangerat av personerna bakom det populära radioprogrammet Pescanik. Medlemmar av den högerextrema gruppen ‘Dveri srpske’ […]

Starka protester efter tvångsevakuering av romska familjer

Efter tvångsevakueringen av 47 romska familjer från en bosättning i den serbiska huvudstaden Belgrad kräver Svenska Helsingforskommittén tillsammans med 42 organisationer att myndigheterna omedelbart agerar för att lösa den desperata situationen för de 128 individerna. De serbiska myndigheterna uppmanas att hitta alternativa bostäder och att avstå från uttalanden som förnekar grundläggande mänskliga rättigheter för medborgare […]

Lag mot diskriminering dras tillbaka

Svenska Helsingforskommittén är starkt kritisk till den serbiska regeringens beslut att dra tillbaka förslaget till en lag mot diskriminering. På detta sätt ger man efter för påtryckningar från bland andra den serbisk-ortodoxa kyrkan. Det är fullständigt oacceptabelt att de religiösa samfunden tillåts påverka lagstiftningsarbetet på det här sättet, säger Goran Miletic, Svenska Helsingforskommitténs människorättsjurist i […]

Presentation av hbt-rapport stoppas

Två dagar innan den planerade presskonferensen meddelade direktören för Sava Centar att rapporten om homo-, bisexuella och transpersoners situation i Serbien inte får presenteras i hans lokaler. ”Sådana där organisationer är inte välkomna”, lät han meddela. Helsingforskommitténs partnerorganisation Gay-Straight Alliance har i samarbete med opinionsinstitutet CeSID genomfört en omfattande attitydundersökning som resulterat i rapporten ”This […]

Civila samhället kräver minnesdag för folkmordet i Srebrenica

En grupp icke-statliga organisationer, däribland fyra av Svenska Helsingforskommitténs långvariga samarbetspartner i Serbien, startar en kampanj för en minnesdag för folkmordet i Srebrenica. I ett öppet brev till Serbiens president Boris Tadic vädjar organisationerna att presidenten ska stödja det civila samhällets krav på en officiell minnesdag. Kravet grundar sig på den resolution som Europaparlamentet antog […]