Vårt team

Stockholm (huvudkontor) | Belgrad | Pristina | SarajevoTiranaStyrelse

Huvudkontor, Stockholm (Sverige)


John Stauffer, chefsjurist och tillförordnad chef.
John är människorättsjurist och har en jur kand från Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen där han bland annat var ansvarig för att utreda fall av diskriminering. John har även arbetat med mänskliga rättigheter för OSSE i Bosnien och Hercegovina. Under sina fyra år där fokuserade han inledningsvis på att skapa förutsättningar för återvändare. Senare, som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, var han ansvarig för organisationens arbete med krigsförbrytelser, rättssäkerhet och minoritetsrättigheter. John började på Civil Rights Defenders i mars 2013.

Päivi Hemming, Chief Operating Officer.
Päivi har en kandidatexamen i beteendevetenskap med inriktning mot personal och organisation från Stockholms Universitet. Hon har mer än femton års erfarenhet som personalchef/direktör inom olika branscher, varav två år som egenföretagare. Päivi började på Civil Rights Defenders hösten 2016.


Juridiska avdelningen


Annika Åkerberg, människorättsjurist (gruppledare).
Annika har en jur kand från Stockholms universitet och har bland annat arbetat med barnrätts- och funktionshinderfrågor för FN:s Högkommissariat för mänskliga rättigheter i Geneve. Hon har medverkat i ett flertal statliga utredningar om mänskliga rättigheter och skrivit rapporter om hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Hon har även tilldelats pris för sitt arbete med mänskliga rättigheter och diskriminering av svenska FN-förbundet. Annika började på Civil Rights Defenders i september 2015.

Katri Linna, människorättsjurist.
Katri har en masterexamen i EU-rätt från Leicester, Storbritannien. Hon har lång erfarenhet av arbete med arbetsrätt och mänskliga rättigheter och har bland annat arbetat som chefsjurist hos Unionen. 2005–2011 hade hon uppdraget som Ombudsman mot etnisk diskriminering (från 2009 Diskrimineringsombudsman). Hon har haft flera expert- och sakkunniguppdrag i offentliga utredningar samt olika internationella uppdrag, bland annat som regeringens representant i EU-kommissionens expertgrupp i diskrimineringsfrågor. 2014–2016 arbetade Katri för OSCE i Ukraina.

Aida Samani, människorättsjurist.
Aida har en juristexamen från Lunds universitet med fokus på mänskliga rättigheter, internationell migrationsrätt och processrätt. Hon har tidigare praktiserat vid Sveriges ständiga representation vid FN i New York, där hon arbetade med frågor som rörde mänskliga rättigheter i FN:s säkerhetsråd och i Generalförsamlingens tredje utskott. Hon har vidare praktiserat vid antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering och har genomfört sommarnotarietjänstgöringar vid Gotlands tingsrätt och vid Stockholms förvaltningsrätt.

Tilda Pontén, människorättsjurist.
Tilda har en juristexamen med fokus på mänskliga rättigheter från Uppsala universitet och Université catholique de Louvain. Hon har också studerat socialantropologi, praktisk filosofi och franska. Innan Tilda började på Civil Rights Defenders jobbade hon under två år som handläggare och beslutsfattare inom asylprövningsprocessen på Migrationsverket. Hon har även erfarenhet från Uppsala diskrimineringsbyrå, Lighthouse Relief i Grekland, Röda korset och Amnesty där hon satt i den nationella styrelsen för Juristgruppen.

Emma Moderato, Trainee (Gerald Nagler Human Rights Traineeship).
Emma Moderato har läst juridik med fokus på straff-och processrätt vid Uppsala universitet. 2016 deltog hon i Human Rights Clinic, ett samarbete mellan Civil Rights Defenders och Uppsala universitet, där juriststudenter får arbeta praktiskt med mänskliga rättighetsfrågor. Vid sidan av studierna har hon haft styrelseuppdrag i olika föreningar som bland annat arbetar med brottsofferfrågor. Hon har även genomfört en sommarnotarietjänst på Förvaltningsrätten i Malmö.


Kommunikationsavdelningen


Yvonne Borg Nordlind, kommunikationschef.
Yvonne har en Executive MBA med inrikting ”Leading Innovation” från Handelshögskolan i Stockholm och är även diplomerad marknadsekonom från Berghs School of Communications i Stockholm. Yvonne började på Civil Rights Defenders i oktober 2017. Hon har bakgrund som kommunikations- och marknadschef från internationella storföretag och hon har även varit med och utvecklat flera start-up företag inom it-branschen. Dessutom har Yvonne under fem år varit ansvarig för att bygga upp och utveckla kommunikations- och insamlingsarbetet inom Stockholms Stadsmission.

Isabel Gustafsson, kommunikatör.
Isabel har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mänskliga rättigheter från Stockholms universitet och London Metropolitan University och hon har även studerat journalistik vid Uppsala universitet. Hon kommer närmast från Vestmanlands läns tidning (VLT) där hon arbetat som webbreporter och hon har tidigare erfarenhet från Amnesty International och tidningen Omvärlden.

Louise Myrseth, kommunikatör.
Louise har en kandidatexamen i Globala Studier med inriktning Internationella Relationer från Göteborgs Universitet. Hon studerar nu en masterutbildning i Communication for Development vid Malmö Universitet. Louise har tidigare praktiserat på UN Women och arbetat som volontärkommunikatör och översättare vid flera internationella organisationer. Louise började som kommunikatör på Civil Rights Defenders hösten 2016.

Anna Pettersson, projektledare Defenders’ Days.
Anna har en masterexamen i Globala Studier från Göteborgs Universitet och studerar för närvarande en LLM i Human Rights Law. Anna har tidigare arbetat för Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) och LICADHO Canada, där hon arbetade med påverkan och säkerhetsträningar för människorättsaktivister. Anna började arbeta på Civil Rights Defenders i mars 2017.

Mathias Antonsson, projektledare Human Rights Innovation Initiative.
Mathias är statsvetare med examen från Göteborgs Universitet. Han har tidigare arbetat på FN där han startade organisationens twitterkonto samt tilldelades en UN 21 Award för sin projektledningsförmåga. Mathias har även arbetat på svenska ambassaden i Australien och för Sida samt organisationen Ushahidi i Kenya, där han bland annat var med och startade upp Making All Voices Count – ett program som stödjer governance i åtta afrikanska och fyra asiatiska länder. Han driver också Plurrify, en världsledande podcast som fokuserar på innovation, socialt entreprenörskap och aktivism.


Insamlingsavdelningen


Anna Magnard, insamlingschef.
Anna har en magisterexamen i internationell ekonomi och politik från internationella handelshögskolan i Jönköping. Innan Anna började på Civil Rights Defenders i maj 2017 arbetade hon nio år med insamling och partnerskap med företag och stora givare på SOS Barnbyar Sverige. Hon har även arbetat vid Frankrikes exportråd i Stockholm, Business France.

Mikael Ehrlington, Development Officer.
Mikael har en kandidatexamen i marknadsföring och management från Stockholms universitet. Efter studierna arbetade han som konsult på Prime PR innan han gick vidare till Rippler Communications där han arbetade som planner och projektledare inom kommunikation och CSR. Mikael började som Development Officer på Civil Rights Defenders i maj 2015.

Alex Lange, International Development Officer.
Alex har en kandidatexamen i statsvetenskap och företagsledning på University of Glasgow och en Master i samhällsvetenskap med fokus på politisk filosofi från University of Chicago. Alex har tidigare jobbat med research för politiska kampanjer i USA, så som Barack Obamas presidentvalkampanj 2012 och Rahm Emanuels borgmästarkampanj i Chicago 2015. Han har även arbetat som politisk analytiker för JKL och som kommunikationskonsult.

Gabrielle Gunneberg, Institutional Development Officer.
Gabrielle har en magisterexamen i statsvetenskap och ekonomi (Pol Mag) från University of Californa, Berkeley och Lunds universitet. Innan hon började hos Civil Rights Defenders arbetade hon för CONCORD Sverige och för Världsbanken med fokus på utveckling och mänskliga rättigheter i Centralasien och Östeuropa. Gabrielle har också lång erfarenhet av att arbeta som journalist och med civilsamhället i Syd-, Sydost- och Östasien.


Ekonomiavdelningen


Karin Fritz, ekonomichef.
Karin har en fil. kand i ekonomi och administration med inriktning på redovisning från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat som revisor, ekonomiansvarig och redovisningschef. Karin började sitt uppdrag som ekonomichef på Civil Rights Defenders 2014.

Lena Fredriksson, Business Controller.
Lena har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning på redovisning och ekonomistyrning, från Stockholms universitet. Hon har tidigare drivit eget företag som konsult och arbetade då som Business Controller på Röda korset. Innan dess jobbade hon flera år på Hjärt-Lungfonden, där hon bland annat fokuserade på budgetarbete. Hon har även arbetat som controller inom näringslivet och har mångårig erfarenhet av redovisning. Lena började på Civil Rights Defenders ekonomiavdelning i början av 2015.

Pia Dreborg, kontorsassistent.
Pia har flera års erfarenhet inom administration och kundservice och har tidigare arbetat som assistent på olika företag. Innan Pia började på Civil Rights Defenders i januari 2016 arbetade hon som marknadsassistent inom kundtjänst på Martin Olsson Cashar AB.

Annika Melbing, ekonomiassistent.
Annika har tidigare arbetat som ekonomiassistent på NCA Facility Services AB. Förutom kund- och leverantörsreskontra jobbade hon med ISO-revisionerna av företaget. Innan dess arbetade hon som Facility Coordinator i 10 år på det amerikanska IT-företaget CA Software AB.


Stöd till utsatta människorättsförsvarare


Peter Öholm, tillförordnad programchef.
Peter arbetade tidigare som journalist under kriget i Bosnien-Hercegovina där han var stationerad i Makarska och Tuzla. Han har även varit reporter på Arbetaren, Aftonbladet, TV4, Ekot SR, och Stockholm News. Peter började arbeta för Civil Rights Defenders år 2003, först som handläggare för Västra Balkan och sedan med Östeuropa och Centralasien.

Martin L. Fällman, Protection Officer.
Martin är en erfaren internetaktivist med en magisterexamen i retorik från Södertörns högskola. Han arbetade med aktivistnätverket Telecomix under Arabiska våren, då de återställde internettillgången i Egypten och avslöjade övervakningen av nätet i Tunisien och Syrien. Som frilansande utbildare har Martin undervisat journalister och aktivister från en mängd olika länder i digital säkerhet. Tills nyligen koordinerade han ett projekt mot internetcensur för den svenska föreningen Juliagruppen. Han började arbeta för Civil Rights Defenders i juni 2014 för att tillfälligt ersätta Peter Öholm under hans föräldraledighet.

Anh Helge, handläggare.
Anh har en magisterexamen i marknadsföring från Stockholms universitet. Hon har tidigare studerat kommunikation vid University of Technology i Sydney och internationella relationer vid Leeds University. Tidigare arbetade hon på Östgruppen som ansvarig för ett program för mänskliga rättigheter i Ryssland. Hon har även arbetat för International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Svenska Institutet och FN. Anh började på Civil Rights Defenders i augusti 2017.

Zinaida Muradova, handläggare (föräldraledig).
Zinaida har en kandidatexamen i juridik med inriktning mänskliga rättigheter, från Moscow University for the Humanities, och en master i EU-rätt från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som journalist i Armenien, och bevakat nyheter inom juridik och politik. Hon har även arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter för EU Advisory Group, där hon var rådgivare åt Armeniens parlament för att främja landets demokratiutveckling. Zinaida började på Civil Rights Defenders som praktikant under hösten 2013.


Avdelning Östafrika och Afrikas horn


Mesfin Negash, programchef Östafrika och Afrikas horn.
Mesfin är journalist och har universitetsexamen i statsvetenskap och internationella relationer. I Etiopien var han chefredaktör för en populär tidning, vilken han också var med och grundade. Efter några år anklagades och dömdes han av den etiopiska regeringen för att ”stödja terrorism”, i en politiskt motiverad rättegång. Av Human Rights Watch och Reportrar utan gränser har han tilldelats pris för sitt arbete för yttrandefrihet. Mesfin har även arbetat som kommunikatör och handläggare för lokala och internationella NGO:er i Etiopien. Hos Civil Rights Defenders började han först som volontär och är sedan maj 2014 programchef.


Avdelning Asien


För mer information, vänligen kontakta Asia@crd.org


Avdelning Eurasien


Joanna Kurosz, programchef för Eurasien.
Johanna har jobbat med mänskliga rättigheter och journalism i tidigare Sovjetunionen sedan 2000. Hon har varit programansvarig för Eurasien-avdelningen på Civil Rights Defenders sedan 2010. Både som programansvarig och i sin tidigare roll som handläggare på Civil Rights Defenders (2007-2010) har Joanna fokuserat på att stötta människorättsförsvarare i repressiva länder. Innan hon anslöt sig till organisationen arbetade hon som journalist, bland annat som TT:s (Tidningarnas Telegrambyrå) korrespondent i Moskva 2003-2006. Hon har en magisterexamen i ekonomisk historia från Uppsala universitet samt en journalistutbildning från Stockholms Universitet.

Inna Bukshtynovich, handläggare.
Inna började arbeta för Civil Rights Defenders 2011 med att koordinera Stockholmsprocessen – ett långsiktigt initiativ för att stärka människorättsförsvarare i Norra Kaukasus. Hon har tidigare arbetat för National Democratic Institute (NDI) med projekt för att stödja och stärka demokratiska institutioner i Östeuropa åren 2001-2009. Inna har studerat ekonomi, IT och internationell utveckling.

Cecilia Rosing, handläggare.
Cecilia har en fil mag i ryska, en fil kand i statsvetenskap och en magisterexamen i Östeuropastudier från Uppsala Universitet. Hon har även studerat i Ryssland och Frankrike. Cecilia har tidigare arbetat med asylsökande från Östeuropa och Centralasien samt på svenska Generalkonsulatet i St Petersburg. De senaste åren har hon arbetat i Södra Kaukasus, både för EU-missionen (EUMM) och stiftelsen Kvinna till Kvinna. Hon började arbeta på Civil Rights Defenders i april 2012 som handläggare för Eurasien.

Ana Furtuna, handläggare.
Ana har en kandidatexamen i internationella relationer från State University of Moldova och en magisterexamen i statsvetenskap från Akademin för offentlig förvaltning. Tidigare arbetade hon som verkställande direktör för Non-Discrimination Coalition (CND), en icke-statlig organisation som arbetar för att stärka jämställdheten och öka skyddet mot diskriminering i det moldaviska samhället. Sedan 2011 deltog hon i CND:s team som lobbade för antagandet av en jämställdhetslag och skapandet av ett råd för att förebygga diskriminering och garantera likabehandling.

Muzaffar Suleymanov, handläggare.
Muzaffar har en masterexamen i internationella fredsstudier från det FN-mandaterade Fredsuniversitetet i Costa Rica samt en kandidatexamen i internationell och jämförande politik från American University of Central Asia i Kyrgyzstan. I närmre nio år arbetade Muzaffar som forskare med fokus på Europa och Centralasien på den New York-baserade organisationen Committee to Protect Journalists. På CPJ ansvarade han för forskning, dokumentation och rapportering kring kränkningar mot pressfriheten i regionen, samt kränkningar mot individuella journalister. Han har skrivit flera rapporter inom ämnet samt arbetat med påverkansarbete mot lokala och statliga organ för att bättra läget för journalister.

Michael Runey, handläggare.
Michael har en masterexamen i internationella utvecklingsstudier från universitetet i Denver samt en kandidatexamen i journalistik från universitetet i Pittsburgh. Innan han började som handläggare på Civil Rights Defenders ansvarade han för Meydan TV:s regionala kontor för Kaukasus. Meydan TV är en Azerisk digital mediekanal baserad i Berlin. Michael har dessutom varit volontär i fredskåren vid organisationen Transparency International Ukraina samt stöttat initiativ till Track II-diplomati mellan Ryssland och USA vid Eurasia Foundation i Washington, DC.

Lia Hen, Programadministratör.
Lia har en kandidatexamen i internationella relationer från California State University i Sacramento och har studerat utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet. Innan hon började på Civil Rights Defenders gjorde Lia praktik på Eastern European Bureau for the Ukraine Desk vid utrikesdepartementet i Washington D.C. Under sin praktik dokumenterade hon människorättskränkningar i ockuperade Donbass i Ukraina. I februari 2017 började Lia som praktikant på Civil Rights Defenders avdelning Stöd till utsatta människorättsförsvarare där hon arbetade med Natalia Project.


Latinamerikaavdelningen


Erik Jennische, programchef Latinamerika.
Erik har en master i sociologi och har specialiserat sig i demokratiseringsprocesser. Han har arbetat med demokratibistånd i Latinamerika, Balkan och Östeuropa. Mellan 2010 och 2013 arbetade han som journalist i Brasilien, och innan han började hos Civil Rights Defenders 2014 arbetade han som rapportchef på Swedwatch.

María Pía Alvira, handläggare Latinamerika.
María Pía är antropolog med en magisterexamen i mänskliga rättigheter och demokratisering. Hon har tidigare arbetat på presidentens kontor för mänskliga rättigheter i Colombia, som samordnare av ”Nation-Territory-gruppen”, samt ansvarig för utbildning inom mänskliga rättigheter och fred. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta med bland annat utsatta grupper och civila organisationer i väpnade konflikter.


Avdelning Europa


Fältkontor, Belgrad (Serbien)


Goran Miletic, programchef för Västra Balkan.
Goran har en juristexamen från Belgrads universitet och en magisterexamen från European Regional Master on Democracy and Human Rights i Sarajevo. Han började arbeta för Civil Rights Defenders 2004 som handläggare för Västra Balkan. Idag arbetar han som programansvarig för Västra Balkan. Goran är stationerad i Belgrad, Serbien.

Ivana Randjelovic, Senior Programme Officer for Europe.
Ivana har en fil. kand i statsvetenskap från University of Belgrade och över tio års erfarenhet av arbete med både internationella och lokala människorättsorganisationer. Ivana var tidigare programhandläggare för Serbien på Civil Rights Defenders.

Filip Perunicic, Financial Controller.
Filip har en magisterexamen i företagsekonomi och finans från New Mexico Highlands University i Las Vegas, USA, där han också arbetat som doktorand-assistent. Han har tidigare praktiserat på Pro Credit Bank i Belgrad, Serbien, och varit marknadsföringspraktikant för L’Oreal Balkan. Filip arbetar sedan 2013 som ekonomiassistent på Civil Rights Defenders Belgradkontor.

Neda Zivanovic, handläggare.
Neda har en masterexamen i internationell rätt och internationella relationer från Belgrads universitet. Hon har tidigare arbetat som lärarassistent på fakulteten för statsvetenskap, juridik och internationell rätt. Hon har även bred kunskap från civilsamhället efter att ha arbetat med mänskliga rättigheter på Västra Balkan.

Damjan Zdravev, handläggare.
Damjan har en masterexamen i freds- och konfliktstudier genom studier vid Centre for Justice and Peacebuilding på Harrisonburgs universitet i Virginia. Damjan har över tio års erfarenhet från den civila sektorn i Västra Balkan och har bland annat arbetat med civilsamhällesutveckling, medborgerligt engagemang och jämställdhet.

Milos Stankovic, regional programassistent.
Milos studerar för närvarande sista året på kandidatprogrammet ”Human and Social Resources Management” på Belgrads universitet. Han har tidigare erfarenhet från träningar inom mänskliga rättigheter och arbete mot diskriminering. Milos började på Civil Rights Defenders 2016.

Marko Mihailovic, regional programassistent.
Marko studerar för närvarande på kandidatprogrammet “Digital Arts and New Media” på Belgrads universitet, fakulteten för media och kommunikation. Han har även studerat ett år juridik vid samma universitet. Marko började på Civil Rights Defenders 2016.

Najra Isakovic, regional programassistent.
Najra har en masterexamen i psykologi från University of Sarajevo. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet från såväl mänskliga rättigheter, administration och social forskning. Najra har bland annat arbetat med marginaliserade grupper, främst romer i Sarajevo samt i Gazinatep, Turkiet, där hon arbetade med syriska flyktingar. Innan han började på Civil Rights Defenders var Najra forskarassistent vid The Center for Social Research i Sarajevo.


Fältkontor, Pristina (Kosovo)


Sarah Maliqi, handläggare.
Sarah började arbeta för Civil Rights Defenders år 2011. Hon är handläggare och arbetar med våra insatser i Kosovo och Makedonien. Sarah har tidigare arbetat för Youth Initiative for Human Rights, Heartefact Fund och WUS Pristina. Hon har studerat juridik på universiteten i Sarajevo och Pristina.

Njomza Mala, administratör och projektassistent. (Föräldraledig)
Njomza har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning Management och håller för närvarande på att avsluta sin master i ekonomi, finans och redovisning på University of Pristina. Hon har tidigare arbetat för Kosovos handelskammare och HandiKOS – föreningen för funktionshindrade barn i Kosovo. Hon började på Civil Rights Defenders i juni 2014.


Fältkontor, Sarajevo (Bosnien och Hercegovina)


Ena Bavcic, handläggare.
Ena har en master i mänskliga rättigheter och demokrati samt en kandidatexamen i socialt arbete. I sitt arbete inom mänskliga rättigheter har Ena haft uppdrag inom flera NGO: s utomlands och i Bosnien och Hercegovina. Ena ligger bakom och har producerat flera dokumentärfilmer. Hon började arbeta på Civil Rights Defenders i början av 2014 som administrativ assistent och utsågs senare som handläggare för Bosnien.


Fältkontor, Tirana (Albanien)


Vasilika Laci, handläggare.
Vasilika har en examen i filosofi och sociologi från universitetet i Tirana och en magisterexamen från European Regional Master on Democracy and Human Rights i Sarajevo. Vasilika har tidigare arbetat för barnrättsorganisationen Terre de homes i Albanien i ungefär fem år och för en kvinnorättsorganisation. Vasilika började hos Civil Rights Defenders i februari 2012.

Deni Sanxhaku, administratör och projektassistent.
Deni har en master i ekonomi och redovisning från University of Tirana. Hon har tidigare praktiserat på Price Waterhouse Coopers (PWC) i Albanien och varit volontär på människorätts- och ungdomsorganisationer både i Albanien och utomlands. Hon har bland annat arbetat för en ungdomsorganisation i Italien under sex månader.


Styrelse


Gerald Nagler, hedersordförande.
Gerald är en av grundarna av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Han var generalsekreterare för den Internationella Helsingforsfederationen (IHF) i Wien 1984–1992 och ordförande i Svenska Helsingforskommittén 1992–2004.

Benedicte Berner, medieanalytiker (styrelseordförande).
Benedicte Berner undervisar i media och demokrati vid Institut d’Etudes Politiques de Paris. Hon har även undervisat i yttrandefrihet vid Harvard University och är “Associate” vid Davis Center for Russian and Eurasian Studies vid Harvard University. Hon har tidigare arbetat på Internationella Röda Korset och IOM (International Organization for Migration) i Moskva och som chef för internationella frågor vid Europeiska medieinstitutet.


Anna Jonsson Cornell, professor (Ledamot).
Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Hon undervisar i konstitutionell rätt, komparativ konstitutionell rätt och säkerhetsjuridik. Hennes specialisering ligger bland annat inom statsbyggnadsprocesser, rättsstatlighet och rättighetsskydd, samt internationellt polisiärt samarbete och människohandel.

Carin Norberg, styrelseordförande för Center for Economic and Social Rights (Ledamot).
Carin Norberg har en Pol Magexamen från Uppsala Universitet. Hon har lång erfarenhet av arbete med Sida där hon var anställd 1971 – 2002. Hon har även varit rådgivare vid FN:s Namibiakommissaries kontor i New York och under perioden 2006 – 2012 var hon direktör för Nordiska Afrikainstitutet. Carin har även varit aktiv medlem i flera styrelser, så som Svenska Institutet i Alexandria och TI Sverige.

Christoffer Lindblad, grundare och partner, Pelago AB (Ledamot).
Christoffer Lindblad är grundare och partner på Pelago, en ledande nordisk ledarskapsrådgivare. Christoffer var tidigare Sverigechef och Partner på Alumni, ett företag inom chefsrekrytering och ledarskapsutveckling. Han har breda nätverk inom nordiskt näringsliv samt gedigen erfarenhet av VDoch styrelserekryteringar till internationella företag och organisationer. Christoffer har en bakgrund som jurist från Lunds universitet och har arbetat på bland annat advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Elisabeth Tamm, chef, skatte- och familjejuridik, Ålandsbanken (Ledamot).
Elisabeth Tamm är stiftelsesakkunnig och chef för Ålandsbankens notariatavdelning. Hon sitter i ett antal styrelser, bland annat som ordförande i Alba Langenskiölds Stiftelse och stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon är även ledamot i H&M Foundation, Familjen Erling Perssons stiftelse, med flera. Elisabeth har en Jur. kand. och civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Fredrik Andersson, entreprenör (Ledamot).
Fredrik Andersson har lång erfarenhet av strategisk kommunikationsrådgivning och entreprenörskap i Sverige och internationellt. Han har även stor erfarenhet av samhällsfrågor, politik och rättighetsfrågor. 1998 grundade han PR-byrån Primes Public Affairsgrupp där han arbetade i 14 år. Han är ledamot i det svenska scenkonstpriset Medeas styrelse och han är även en av grundarna av Miltton Labs, där han idag är VD.

Lars Häggström, Executive in Residence, IMD Business School (Ledamot).
Lars Häggström arbetar på IMD Business School i Lausanne, Schweiz, där han föreläser och  forskar om ledarskap och förändring. Lars var tidigare personaldirektör för Stora Enso, ett företag verksamt inom området förnyelsebara material och innan dess personaldirektör för Nordea. Han har också arbetat inom läkemedelsindustrin i England och USA. Lars har en utbildning inom beteendevetenskap och ekonomi från Uppsala universitet.

Valberedning

Amelie Silfverstolpe
Susanne Urwitz