Vårt team

Stockholm (huvudkontor) | Belgrad | Pristina | SarajevoTirana |  Chisinau | Styrelse

Huvudkontor, Stockholm (Sverige)


Press photo of Robert Hårdh, chef Civil Rights DefendersRobert Hårdh, chef.
Robert är chef för Civil Rights Defenders och har haft en avgörande roll i utvecklingen av organisationen från dess början, som Svenska Helsingforskommittén, till den globala människorättsorganisation vi ser idag. Han har en bakgrund som jur kand med specialisering på mänskliga rättigheter från Uppsala universitet. Robert började arbeta för Civil Rights Defenders som människorättsjurist 1999 och år 2000 utnämndes han till organisationens chef. Robert är också styrelseledamot i Stiftelsen Expo, vilken är en privatägd forskningsstiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället.

John Stauffer, chefsjurist och biträdande chef.
John är människorättsjurist och har en jur kand från Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen där han var ansvarig för att utreda fall av diskriminering och utveckla strategier för att adressera strukturell diskriminering. Han fokuserade särskilt på situationen för nationella minoriteter. Som enhetschef var han också involverad i det internationella samarbetet mellan jämställdhetsorganisationer. John har även arbetat med mänskliga rättigheter för OSSE i Bosnien och Hercegovina. Under sina fyra år där fokuserade han inledningsvis på att skapa förutsättningar för återvändare. Senare, som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, var han ansvarig för organisationens arbete med krigsförbrytelser, rättssäkerhet och minoritetsrättigheter. John började arbeta som chefsjurist för Civil Rights Defenders i mars 2013.


Juridiska avdelningen


John Stauffer, chefsjurist och biträdande chef.
John är människorättsjurist och har en jur kand från Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen där han var ansvarig för att utreda fall av diskriminering och utveckla strategier för att adressera strukturell diskriminering. Han fokuserade särskilt på situationen för nationella minoriteter. Som enhetschef var han också involverad i det internationella samarbetet mellan jämställdhetsorganisationer. John har även arbetat med mänskliga rättigheter för OSSE i Bosnien och Hercegovina. Under sina fyra år där fokuserade han inledningsvis på att skapa förutsättningar för återvändare. Senare, som chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, var han ansvarig för organisationens arbete med krigsförbrytelser, rättssäkerhet och minoritetsrättigheter. John började arbeta som chefsjurist för Civil Rights Defenders i mars 2013.

Johanna Westeson, människorättsjurist.
Johanna har en jur kand från Uppsala universitet och en master från Columbia University i New York, med inriktning på mänskliga rättigheter. Hon kommer närmast från den internationella människorättsorganisationen Center for Reproductive Rights där hon ledde europaarbetet och bland annat drev fall vid Europadomstolen och inför FN. Hon har tidigare ansvarat för Latinamerika och människorättsutbildning vid Fonden för mänskliga rättigheter, arbetat för Sida i Bolivia och haft konsultuppdrag för världshälsoorganisationen, WHO. Johanna började som människorättsjurist för Civil Rights Defenders i april 2014.

Annika Jyrwall Åkerberg, människorättsjurist med fokus på tvångsvård och fängelser.
Annika har en jur kand från Stockholms universitet och har bland annat arbetat med barnrätts- och funktionshinderfrågor för FN:s Högkommissariat för mänskliga rättigheter i Geneve. Hon har medverkat i ett flertal statliga utredningar om mänskliga rättigheter och skrivit rapporter om hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Hon har även tilldelats pris för sitt arbete med mänskliga rättigheter och diskriminering av svenska FN-förbundet. Annika började på Civil Rights Defenders i september 2015.


Kommunikationsavdelningen


Hampus Stenberg, chef kommunikation och internationella relationer.
Hampus har en fil.kand i nationalekonomi från Lunds universitet samt diplom från IFL/Handelshögskolans utbildning, ”Communications Executive Program”. Han har arbetat med kommunikation, Public/Government Affairs och CSR i Sverige och internationellt sedan 1998 i roller som konsult samt kommunikationsdirektör för norra Europa på Citigroup. Sedan 2014 är han ansvarig för kommunikation och insamling på Civil Rights Defenders.

Gabrielle Gunneberg, pressansvarig.
Gabrielle har en masterexamen i statsvetenskap och ekonomi från Lunds universitet och University of California, Berkeley och hon har studerat på magisterprogrammet i journalistik vid Stockholms universitet. Innan hon började på Civil Rights Defenders i januari 2016 arbetade hon som kommunikationssamordnare på CONCORD Sverige. Gabrielle har tidigare arbetat som utvecklingsspecialist på Världsbanken i Washington DC där hon fokuserade på rättighetsfrågor i Östeuropa och Centralasien. Som korrespondent med bas i Sydasien har hon även rapporterat om mänskliga rättigheter och internationell utveckling.

Mikael Ehrlington, insamlingsansvarig.
Mikael har en kandidatexamen i marknadsföring och management från Stockholms universitet. Efter studierna arbetade han som konsult på Prime PR innan han gick vidare till Rippler Communications där han arbetade som planner och projektledare inom kommunikation och CSR. Mikael började som insamlingsansvarig på Civil Rights Defenders i maj 2015.

Keith Begg, internationell kommunikations- och påverkansansvarig.
Keith har en fil. kand i Risk Management med inriktning Europastudier samt en master i internationella relationer från University of Limerick. Han har arbetat för ett flertal internationella försäkringsbolag samt bott i Palestina, där han arbetade med kommunikation och påverkansarbete inom NGO-sektorn.

Kim Matthis, projektledare Defenders’ Days.
Kim har en kandidat i statsvetenskap från svenska Försvarshögskolan. Hon har varit praktikant på svenska ambassaden i Georgien och arbetat på svenska Hjärt-Lungfonden. Till Civil Rights Defenders kom Kim 2012 och arbetar som projektledare för den årliga konferensen Defenders’ Days – Stöd till utsatta människorättsförsvarare.

Isabel Gustafsson, kommunikationskoordinator.
Isabel har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mänskliga rättigheter från Stockholms universitet och London Metropolitan University och hon har även studerat journalistik vid Uppsala universitet. Hon kommer närmast från Vestmanlands läns tidning (VLT) där hon arbetat som webbreporter och hon har tidigare erfarenhet från Amnesty International och tidningen Omvärlden.


Ekonomiavdelningen


Karin Fritz, ekonomichef.
Karin har en fil. kand i ekonomi och administration med inriktning på redovisning från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat som revisor, ekonomiansvarig och redovisningschef. Karin började sitt uppdrag som ekonomichef på Civil Rights Defenders 2014.

Lena Fredriksson, Business Controller.
Lena har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning på redovisning och ekonomistyrning, från Stockholms universitet. Hon har tidigare drivit eget företag som konsult och arbetade då som Business Controller på Röda korset. Innan dess jobbade hon flera år på Hjärt-Lungfonden, där hon bland annat fokuserade på budgetarbete. Hon har även arbetat som controller inom näringslivet och har mångårig erfarenhet av redovisning. Lena började på Civil Rights Defenders ekonomiavdelning i början av 2015.

Therese Larsson Vainikainen, redovisningsekonom.
Therese har en masterexamen i företagsekonomi och administration med inriktning mot redovisning. Hon har tidigare arbetat som ekonomiansvarig på den kanadensiska ambassaden i Stockholm där hon ledde det ekonomiska arbetet i de tre baltiska länderna och i Sverige. Hon har även arbetat som redovisningsekonom på Läkare Utan Gränser i Stockholm. Therese började som redovisningsekonom på Civil Rights Defenders i november 2015.

Pia Dreborg, kontorsassistent.
Innan Pia började på Civil Rights Defenders i januari 2016 arbetade hon som marknadsassistent inom kundtjänst på Martin Olsson Cashar AB. Hon har flera års erfarenhet inom administration och kundservice och har tidigare arbetat som assistent på flera olika företag.


Stöd till utsatta människorättsförsvarare


Marie Månson, programchef för Stöd till utsatta människorättsförsvarare.
Marie har en magisterexamen i internationella relationer och har tidigare arbetat för Utrikespolitiska Institutet. Hon började arbeta för Civil Rights Defenders 1997, först som handläggare för Västra Balkan och sedan som kontorschef. Hon har också arbetat som programansvarig för Västra Balkan under en rad år. För närvarande leder hon arbetet med att utveckla ett program som syftar till att stärka utsatta människorättsförsvarare.

Zinaida Muradova, programassistent för Stöd till utsatta människorättsförsvarare.
Zinaida har en kandidatexamen i juridik med inriktning mänskliga rättigheter, från Moscow University for the Humanities, och en master i EU-rätt från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som journalist i Armenien, och bevakat nyheter inom juridik och politik. Hon har även arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter för EU Advisory Group, där hon var rådgivare åt Armeniens parlament för att främja landets demokratiutveckling. Zinaida började på Civil Rights Defenders som praktikant under hösten 2013.

Martin L. Fällman, Protection Officer.
Martin är en erfaren internetaktivist med en magisterexamen i retorik från Södertörns högskola. Han arbetade med aktivistnätverket Telecomix under Arabiska våren, då de återställde internettillgången i Egypten och avslöjade övervakningen av nätet i Tunisien och Syrien. Som frilansande utbildare har Martin undervisat journalister och aktivister från en mängd olika länder i digital säkerhet. Tills nyligen koordinerade han ett projekt mot internetcensur för den svenska föreningen Juliagruppen. Han började arbeta för Civil Rights Defenders i juni 2014 för att tillfälligt ersätta Peter Öholm under hans föräldraledighet.

Peter Öholm, Protection Officer.
Peter har arbetat som journalist under kriget i Bosnien-Hercegovina och var stationerad i Makarska och Tuzla. Han har även varit reporter på Arbetaren, Aftonbladet, TV4, Ekot SR, och Stockholm News. Peter började arbeta för Civil Rights Defenders år 2003, först som handläggare för Västra Balkan och sedan med Östeuropa och Centralasien. För närvarande arbetar han tillsammans med Marie med att utveckla ett program som ska stödja och stärka utsatta människorättsförsvarare.


Avdelning Östafrika och Afrikas horn


Mesfin Negash, programchef Östafrika och Afrikas horn.
Mesfin är journalist och har universitetsexamen i statsvetenskap och internationella relationer. I Etiopien var han chefredaktör för en populär tidning, vilken han också var med och grundade. Efter några år anklagades och dömdes han av den etiopiska regeringen för att ”stödja terrorism”, i en politiskt motiverad rättegång. Av Human Rights Watch och Reportrar utan gränser har han tilldelats pris för sitt arbete för yttrandefrihet. Mesfin har även arbetat som kommunikatör och handläggare för lokala och internationella NGO:er i Etiopien. Hos Civil Rights Defenders började han först som volontär och är sedan maj 2014 programchef.


Sydostasienavdelningen

 

Shaivalini Parmar, handläggare Myanmar.
Shaivalini Parmar har tidigare arbetat på Human Rights Watch, där hon bevakat, rapporterat och dokumenterat människorättsfrågor i Asien, bland annat om situationen i låsta flyktingförvar i Thailand. Dessförinnan har hon jobbat på International Crisis Group och Grameen Bank. Shaivalini har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter från Bard College, New York, och en master i internationell rätt från the School of Oriental and African Studies i London.


Avdelning Eurasien


Joanna Kurosz, programchef för Östeuropa och Centralasien.
Joanna har tidigare jobbat som journalist och bland annat varit TT:s (Tidningarnas Telegrambyrå) korrespondent i Moskva 2003-2006. Hon har en magisterexamen i ekonomisk historia från Uppsala universitet samt en journalistutbildning från Stockholms Universitet. Joanna började arbeta för Civil Rights Defenders 2007 som handläggare för Östeuropa och Centralasien och blev 2010 programansvarig för regionen.

Inna Bukshtynovich, handläggare.
Inna började arbeta för Civil Rights Defenders 2011 med att koordinera Stockholmsprocessen – ett långsiktigt initiativ för att stärka människorättsförsvarare i Norra Kaukasus. Hon har tidigare arbetat för National Democratic Institute (NDI) med projekt för att stödja och stärka demokratiska institutioner i Östeuropa åren 2001-2009. Inna har studerat ekonomi, IT och internationell utveckling.

Cecilia Rosing, handläggare.
Cecilia har en fil mag i ryska, en fil kand i statsvetenskap och en magisterexamen i Östeuropastudier från Uppsala Universitet. Hon har även studerat i Ryssland och Frankrike. Cecilia har tidigare arbetat med asylsökande från Östeuropa och Centralasien samt på svenska Generalkonsulatet i St Petersburg. De senaste åren har hon arbetat i Södra Kaukasus, både för EU-missionen (EUMM) och stiftelsen Kvinna till Kvinna. Hon började arbeta på Civil Rights Defenders i april 2012 som handläggare för Östeuropa och Centralasien.

Ana Furtuna, Programme Officer.
Ana har en kandidatexamen i internationella relationer från State University of Moldova och en magisterexamen i statsvetenskap från Akademin för offentlig förvaltning. Tidigare arbetade hon som verkställande direktör för Non-Discrimination Coalition (CND), en icke-statlig organisation som arbetar för att stärka jämställdheten och öka skyddet mot diskriminering i det moldaviska samhället. Sedan 2011 deltog hon i CND:s team som lobbade för antagandet av en jämställdhetslag och skapandet av ett råd för att förebygga diskriminering och garantera likabehandling.


Latinamerikaavdelningen


Erik Jennische, programchef för Latinamerika.
Erik har en master i sociologi och har specialiserat sig i demokratiseringsprocesser. Han har arbetat med demokratibistånd i Latinamerika, Balkan och Östeuropa. Mellan 2010 och 2013 arbetade han som journalist i Brasilien, och innan han började hos Civil Rights Defenders 2014 arbetade han som rapportchef på Swedwatch.


Fältkontor, Belgrad (Serbien)


Goran Miletic, programchef för Västra Balkan.
Goran har en juristexamen från Belgrads universitet och en magisterexamen från European Regional Master on Democracy and Human Rights i Sarajevo. Han började arbeta för Civil Rights Defenders 2004 som handläggare för Västra Balkan. Idag arbetar han som programansvarig för Västra Balkan. Goran är stationerad i Belgrad, Serbien.

Marjan Maruna, kommunikationsassistent.
Marjan har en kandidatexamen i journalistik och kommunikation från universitetet i Belgrad. Han har flera års erfarenhet av arbete i den privata sektorn, parallellt med hans intresse för opinionsbildning kring mänskliga rättigheter. Sedan 2013 arbetar han som kommunikationsassistent på Civil Rights Defenders.

Ivana Randjelovic, programchef.
Ivana har en fil. kand i statsvetenskap från University of Belgrade och över tio års erfarenhet av arbete med både internationella och lokala människorättsorganisationer. Ivana är programchef för Serbien och är stationerad på på kontoret i Belgrad.

Filip Perunicic, ekonomiassistent.
Filip har en magisterexamen i företagsekonomi och finans från New Mexico Highlands University i Las Vegas, USA, där han också arbetat som doktorand-assistent. Han har tidigare praktiserat på Pro Credit Bank i Belgrad, Serbien, och varit marknadsföringspraktikant för L’Oreal Balkan. Filip arbetar sedan 2013 som ekonomiassistent på Civil Rights Defenders Belgradkontor.


Fältkontor, Pristina (Kosovo)


Sarah Maliqi, handläggare.
Sarah började arbeta för Civil Rights Defenders år 2011. Hon är handläggare och arbetar med våra insatser i Kosovo och Makedonien. Sarah har tidigare arbetat för Youth Initiative for Human Rights, Heartefact Fund och WUS Pristina. Hon har studerat juridik på universiteten i Sarajevo och Pristina.

Njomza Mala, administratör och projektassistent.
Njomza har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning Management och håller för närvarande på att avsluta sin master i ekonomi, finans och redovisning på University of Pristina. Hon har tidigare arbetat för Kosovos handelskammare och HandiKOS – föreningen för funktionshindrade barn i Kosovo. Hon började på Civil Rights Defenders i juni 2014.


Fältkontor, Sarajevo (Bosnien och Hercegovina)


Ena Bavcic, handläggare.
Ena har en master i mänskliga rättigheter och demokrati samt en kandidatexamen i socialt arbete. I sitt arbete inom mänskliga rättigheter har Ena haft uppdrag inom flera NGO: s utomlands och i Bosnien och Hercegovina. Ena ligger bakom och har producerat flera dokumentärfilmer. Hon började arbeta på Civil Rights Defenders i början av 2014 som administrativ assistent och utsågs senare som handläggare för Bosnien.


Fältkontor, Tirana (Albanien)


Vasilika Laci, handläggare.
Vasilika har en examen i filosofi och sociologi från universitetet i Tirana och en magisterexamen från European Regional Master on Democracy and Human Rights i Sarajevo. Vasilika har tidigare arbetat för barnrättsorganisationen Terre de homes i Albanien i ungefär fem år och för en kvinnorättsorganisation. Vasilika började hos Civil Rights Defenders i februari 2012.

Deni Sanxhaku, administratör och projektassistent.
Deni har en master i ekonomi och redovisning från University of Tirana. Hon har tidigare praktiserat på Price Waterhouse Coopers (PWC) i Albanien och varit volontär på människorätts- och ungdomsorganisationer både i Albanien och utomlands. Hon har bland annat arbetat för en ungdomsorganisation i Italien under sex månader.


Fältkontor, Chisinau (Moldavien)


Alesia Vidruk, programchef för Moldavien.
Alesia har en master i juridik, med inriktning på mänskliga rättigheter, från Nottingham University. Hon har tidigare arbetat som konsult på kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och på FN:s kontor i Vitryssland, där hon var rådgivare i frågor om mänskliga rättigheter. Alesia arbetar på Civil Rights Defenders fältkontor i Moldavien, där hon började i slutet av 2014.

Diana Saghin, redovisningsekonom och administratör.
Diana har en examen i företagsekonomi och administration med inriktning mot företagsledning från State University of Moldova. Hon har tidigare arbetat som ekonomiansvarig på Non-Discrimination Coalition i Chisinau. Hon har över tio års erfarenhet inom redovisning, ledning och administration från både NGOs och den kommersiella sektorn. Diana började som redovisningsekonom och administratör på Civil Rights Defenders i oktober 2015.


Styrelse


Gerald Nagler, hedersordförande.
Gerald är en av grundarna av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Han var generalsekreterare för den Internationella Helsingforsfederationen (IHF) i Wien 1984-1992 och ordförande i Svenska Helsingforskommittén 1992-2004.


Benedicte Berner, styrelseordförande, medieanalytiker.
Benedicte undervisar i media och demokrati och är rådgivare på Davis Center for Russian and Eurasian Studies vid Harvarduniversitet. Hon har tidigare undervisat i yttrandefrihet vid Institut d’Etudes Politiques de Paris. Hon utbildar också journalister i Mellanöstern och Nordafrika. Hon har tidigare arbetat på Internationella Röda Korset och IOM (International Organization for Migration) i Moskva och var chef för internationella frågor vid Europeiska medieinstitutet i Düsseldorf, Tyskland.

Anna Jonsson Cornell, docent.
Anna är docent i konstitutionell rätt och lektor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, samt senior research fellow vid Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Hennes specialisering är statsbyggnadsprocesser och rättsstatlighet samt rättighetsskydd och EKMR i före detta Sovjetunionen, samt internationellt polisiärt samarbete och människohandel.

Elisabeth Tamm, jur kand.
Elisabeth är stiftelsesakkunnig och chef för Ålandsbankens Notariatavdelning. Hon sitter i ett antal styrelser, bland annat som ordförande i Alba Langenskiölds Stiftelse, ledamot i stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus,H&M Conscious Foundation, Familjen Erling Perssons stiftelse, Bokförlaget Langenskiöld med flera. Elisabeth Tamm har en Jur. kand. och civilekonomexamen från Uppsala Universitet samt två betyg i Konstvetenskap.

Fredrik Andersson, entreprenör.
Fredrik har lång erfarenhet av strategisk kommunikationsrådgivning och entreprenörskap i såväl Sverige som internationellt. Fredrik grundade PR-byrån Primes Public Affairsgrupp 1998 och har lång erfarenhet av samhällsfrågor, politik, internationellt engagemang och rättighetsfrågor.

Carin Norberg, Chair of the Center for Economic and Social Rights och Nordic Africa Research Network.
Carin har en Pol Mag examen från Uppsala Universitet. Hon var anställd vid Sida 1971-2002. Under perioden 1984-87 var hon rådgivare vid FNs Namibia kommissaries kontor i New York. Från 2002-2005 arbetade hon för Transparency Internationals internationella sekretariat i Berlin. Under perioden 2006-2012 var hon Direktör för Nordiska Afrikainstitutet. Carin har varit aktiv som styrelsemedlem i bland annat Nordiska Afrikainstitutet 1991-1999, i Svenska Institutet i Alexandrias styrelse 2000-2003 och är i dagens läge medlem av styrelsen för Stiftelsen Folkoperan.

Christoffer Lindblad, sverigechef på Alumni.
Christoffer Lindblad arbetar som Sverigechef på Alumni, ett ledande företag inom chefsrekrytering och ledarskapsutveckling och har en gedigen erfarenhet från att arbeta med VD- och styrelserekryteringar till både internationella företag och organisationer. Han har en bakgrund som jurist från Lunds universitet och har tidigare bland annat arbetat på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

 


Valberedning


Kristna Scharp Anders Mellbourn