Praktikplatser hösten 2014

En av våra tidigare praktikanter, på Development Day Södertörns högskola våren 2012

En av våra tidigare praktikanter, på Development Day Södertörns högskola våren 2012

Vi erbjuder praktikplats till dig som studerar eller som nyligen har avslutat dina studier på universitets- eller högskolenivå. Praktiken är obetald och på heltid. I första hand erbjuder vi praktik till studenter i mänskliga rättigheter, juridik, statsvetenskap, internationella relationer, journalistik, kommunikation eller liknande. Vi förväntar oss att du som praktikant delar våra värderingar, har ett genuint intresse för mänskliga rättigheter och grundläggande kunskap om vårt arbete.


Civil Rights Defenders söker en praktikant till avdelningen för Sydostasien
Programansvarig för Sydostasien planerar, samordnar och genomför Civil Rights Defenders arbete i regionen, vilket också innefattar opinions- och påverkansarbete i Sverige. Praktikanten kommer att arbeta under ledning av programansvarig för regionen.

Arbetsuppgifter: Praktikanten ska bistå programansvarig i det dagliga arbetet med länderna. Arbetsuppgifterna är av varierande slag och innefattar bland annat skrivande av artiklar, administrativt arbete och att hjälpa till i planering och förberedelser av olika aktiviteter i Sverige och utomlands.

Kunskapskrav: Praktikanten bör ha ett genuint intresse för mänskliga rättigheter och grundläggande kunskap om de frågor Civil Rights Defenders arbetar med. Praktikanten bör ha lätt att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska. En bakgrund som jurist, statsvetare eller liknande är mycket meriterande, kunskap eller särskilt intresse för Sydostasien likaså.

En ansökan bör innehålla ett personligt brev och en CV och skickas till brittis.edman@civilrightsdefenders.org senast 17 november 2013.


Civil Rights Defenders söker en praktikant till organisationens kommunikationsavdelning
Kommunikationsavdelningen planerar, samordnar, kvalitetsgranskar och genomför en stor del av Civil Rights Defenders opinions- och påverkansarbete i nära samarbete med handläggare och programansvariga. Kommunikationschefen blir praktikantens handledare.

Arbetsuppgifter: Praktikanten får skriva nyhetsartiklar, notiser och andra texter till hemsidan och till nyhetsbrevet, hjälpa till med det praktiska i samband med Civil Rights Defenders utåtriktade evenemang, samt i övrigt bistå kommunikationschefen med diverse småuppgifter. Viss översättning mellan svenska och engelska kan också komma ifråga.

Kunskapskrav: Praktikanten bör ha ett genuint och dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och grundläggande kunskap om de frågor Civil Rights Defenders arbetar med. Praktikanten bör ha lätt för att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska. En bakgrund som journalist, kommunikatör eller liknande är mycket meriterande.

En ansökan bör innehålla ett personligt brev och en CV och skickas till natasha.esbjornson@civilrightsdefenders.org senast den 17 november.


Civil Rights Defenders söker en praktikant till avdelningen för Östeuropa och Centralasien

Avdelningen för Östeuropa och Centralasien planerar, samordnar och genomför Civil Rights Defenders arbete i regionen, vilket också innefattar opinions- och påverkansarbete i Sverige. Praktikanten kommer att arbeta nära handläggarna för Östeuropa och Centralasien under ledning av programansvarig för regionen.

Arbetsuppgifter: Praktikanten ska bistå handläggare samt programansvarig i det dagliga arbetet med mänskliga rättigheter I regionen. Arbetsuppgifterna är av varierande slag och innefattar bland annat skrivande av artiklar, administrativt arbete och att hjälpa till med förberedelser av olika aktiviteter i Sverige och utomlands.

Kunskapskrav: Praktikanten bör ha ett genuint och dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och grundläggande kunskap om de frågor Civil Rights Defenders arbetar med. Praktikanten bör ha lätt att uttrycka sig i skrift på engelska. Kunskap i ryska är ett krav då arbetet innefattar kontakter med lokala samarbetsorganisationer och möjligtvis också viss översättning. En bakgrund som jurist, statsvetare eller liknande är mycket meriterande.

En ansökan bör innehålla ett personligt brev och en CV och skickas till joanna.kurosz@civilrightsdefenders.org senast 1 december 2013.


Civil Rights Defenders söker en praktikant till avdelningen för stöd till utsatta människorättsförsvarare
Avdelningen för stöd till utsatta människorättsförsvarare erbjuder olika sorters stöd till människorättsförsvarare som arbetar i de länder där vi är aktiva (Östeuropa, Centralasien och Sydostasien och Östafrika) genom uttalanden till myndigheter och organisationer samt i extrema fall även evakuering. Vi ger bidrag till aktivister som är i behov av konkreta åtgärder för att förbättra sin säkerhetssituation och arrangerar utbildningar i säkerhet, kommunikation och nya medier. Sedan våren 2013 ger vi också säkerhetsstöd i form av ett överfallsalarm inom det så kallade Natalia project (www.nataliaproject.org).

Arbetsuppgifter: Som praktikant hjälper du till med att administrera utbildningarna, ta fram information till uttalanden och nyheter till hemsidan. Praktikanten arbetar nära handläggarna, under ledning av programchefen. Eftersom en stor del av arbetet är kopplat till människorättsförsvarare i Ryssland, söker vi i första hand någon som talar ryska och har kunskap om regionen och i andra hand någon med kunskap om de andra regionerna vi arbetar i.

Kunskapskrav: Praktikanten bör ha ett genuint intresse för mänskliga rättigheter och grundläggande kunskap om de frågor Civil Rights Defenders arbetar med. Praktikanten bör ha lätt att uttrycka sig i skrift på svenska, engelska och ryska. En bakgrund som jurist, statsvetare eller liknande är meriterande.

En ansökan bör innehålla ett personligt brev och en CV och skickas till marie.manson@civilrightsdefenders.org senast 17 december.