Landanalyser

Det här är rapporter skrivna och sammanställda av Civil Rights Defenders experter. Syftet är att presentera en överblick över de viktigaste människorättsfrågorna i de länder och regioner där vi arbetar. I dagsläget finns inte alla översatta till svenska.

Human rights in Serbia

(English) The EU officially opened negotiations for Serbia’s accession to the Union in January 2014. The negotiating framework requires progress in normalising relations with Kosovo, while the implementation of the Agreement will be closely monitored. The opening of the negotiations has not improved the situation in regards to human rights; they have even deteriorated compared to 2013, particularly in the area of national minorities, freedom of expression, independent regulatory bodies and judicial reform.

Mänskliga rättigheter i Sverige

Inom många områden är respekten för mänskliga rättigheter god i Sverige, och internationellt har Sverige gjort sig känt som ett land där människorätten respekteras. Det finns dock allvarliga brister, och många gånger är det etniska och sexuella minoriteter, personer med funktionsnedsättningar, kvinnor och äldre som drabbas hårdast. Diskriminering är ett allvarligt människorättsproblem i Sverige som påverkar människors vardag i grunden.

Human Rights in Azerbaijan

Azerbaijan is an authoritarian country, with civil and political rights severely restricted and violated. The political power is completely concentrated in the hands of the president Ilham Aliyev and ruling party directly affiliated with him. The human rights record, poor to begin with, has been on a slide in the last two years and became especially apparent with Azerbaijan in international spotlight for hosting 2012 Eurovision Song Contest. Most notable are violations of freedom of expression, assembly, and association.