Pressrum för människorättsjournalister

Civil Rights Defenders svarar gärna på journalisters frågor som rör medborgerliga och politiska rättigheter i de länder där vi är verksamma.

Kontakta Natasha Jevtic Esbjörnson, 076 576 27 62 för mer information eller för att boka intervjuer med Robert Hårdh, Civil Rights Defenders chef, eller med någon av våra experter.

Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders Photo: Civil Rights Defenders

Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders Foto: Civil Rights Defenders


Kort om oss

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation med säte i Sverige. Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. Det gör vi genom att granska myndigheter och utkräva ansvar när människors rättigheter kränks. Vi driver rättsfall mot stater och makthavare och stödjer människorättsförsvarare med utbildningar, resurser och kunskap – för att skydda utrymmet där de verkar och stärka deras verksamhet. Vi bedriver lobbying och påverkansarbete gentemot nationella och internationella beslutsfattare. I totalitära stater söker vi alternativa kanaler för att nå ut med oberoende information och stödja diskussion och debatt.
Läs mer om vårt arbete

Civil Rights Defenders är en politiskt och religiöst oberoende icke-statlig organisation. Organisationen bildades 1982 och hette då Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Vårt arbete stöds av stiftelser, företag och tusentals enskilda givare. Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är vår främsta bidragsgivare för vårt internationella arbete.