Copyright

Allt material som publiceras på denna hemsida tillhör Civil Rights Defenders eller annan angiven upphovsrättsinnehavare. Det får inte kopieras eller spridas vidare utan skriftligt tillstånd från Civil Rights Defenders.

Materialet får användas i undervisningssammanhang eller för privat, icke-kommersiellt bruk så länge bilder, texter och layout inte ändras. Var god uppge Civil Rights Defenders som källa och eventuell byline.

Citera oss gärna men ange alltid källan och länka gärna till vår hemsida. Vår logotyp får inte används för att länka till en webbplats utan tillstånd.

Civil Rights Defenders publicerar denna hemsida för att informera om organisationen och dess verksamhet. Vårt mål är att informationen ska vara aktuell och korrekt. Om du upptäcker felaktigheter i innehåll, funktion eller form får du gärna höra av dig så att vi kan rätta till dem.

Informationen är ibland länkad till externa webbplatser som Civil Rights Defenders inte kan kontrollera och för vilka Civil Rights Defenders frånsäger sig allt ansvar.

Om du har frågor om copyright kan du vända dig till vår kommunikationschef: Gabrielle Gunneberg