Krafttag mot det civila samhället

En mycket oroande trend pågår just nu i Ryssland. Strax före sommarledigheten, har den ryska duman antagit flera lagar, i rasande takt, som kommer att begränsa yttrandefriheten och hindra det civila samhällets arbete. Civil Rights Defenders är mycket oroad över denna negativa utveckling och uppmanar Rysslands president Vladimir Putin att inte underteckna lagarna.

Den 12-13 juli antog duman två kontroversiella lagförslag som inskränker yttrandefriheten. Det första lagförslaget möjliggör svartlistning av webbplatser, vilket innebär ett effektivt verktyg för censur av Internet. Det andra lagförslaget återinför ärekränkning i landets strafflag, mindre än ett år efter att det avkriminaliserats.

Den 13 juli antogs också ett tredje lagförslag som kommer att öka regleringen av internationellt finansierade icke-statliga organisationer, vilka dessutom brännmärks som ”utländska agenter”.

Alla tre lagförslag har nu antagits i tredje läsningen i duman och det enda som saknas för att de ska verkställas är Vladimir Putins signatur.

– De nya lagarna innebär en samlad attack mot det civila samhället i Ryssland. Nyligen höjdes dessutom böterna för den som deltar i otillåtna offentliga möten. Vi är mycket oroade av denna negativa utveckling, säger Joanna Kurosz, programansvarig för Östeuropa och Centralasien.

Civil Rights Defenders uppmanar Rysslands president Vladimir Putin att inte underteckna lagförslagen. Regeringarna i Sverige och andra EU-länder bör göra klart att Ryssland måste värna yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten, i enlighet med sina internationella åtaganden för att vara en jämställd partner till demokratiska stater

Efter massiv kritik från Rysslands Internet-community (inklusive Wikipedia, som i protest stängde den ryska versionen av sin webbplats i 24 timmar), ändrades lagförslaget om svartlistning av webbsidor till att ange kriterier enligt vilka myndigheterna skulle få lov att blockera en webbplats utan domstolsbeslut.

Trots det innehåller det slutliga lagförslaget, som antogs 12 juli, bestämmelser som gör det möjligt att stänga ner webbplatser utan korrekt förfarande. Dessutom tillåts svartlistning av hela Internetdomäner och IP-adresser, i fall en domstol beslutar att de distribuerar olaglig information. Bestämmelserna motiveras med att de ska skydda barn från skadlig information. Men det finns det en uppenbar risk att lagen kommer att tillämpas godtyckligt, vilket leder till censur.

I december 2011, under förre presidenten Dmitrij Medvedevs administration, avkriminaliserades ärekränkning, vilket välkomnades av Civil Rights Defenders. Som ett resultat frikändes den tidigare ordföranden för Human Rights Centre Memorial, Oleg Orlov, från förtalsanklagelser i januari 2012. Återinförandet av ärekränkning i den ryska strafflagen, med böter på upp till 5 miljoner rubel (125 000 euro), representerar en klar försämring av yttrandefriheten i Ryssland.

Den kritiserade lagen om icke-statliga organisationer, som antogs 13 juli, ändrades också från sin ursprungliga version efter det att president Vladimir Putin hävdat att religiösa organisationer samt statliga och kommunala institutioner bör undantas från lagen.

Enligt lagförslaget ska utländskt finansierade organisationer som bedriver ”politisk verksamhet” offentligt benämna sig ”utländska agenter” – en term med starkt negativa konnotationer – och underkasta sig särskilt stränga rapporterings-och revisionskrav. Underlåtenhet att följa de nya reglerna kan leda till böter på upp till 1 miljon rubel (25 000 euro), och även fängelsestraff.

– I lagförslaget anges uttryckligen ett antal områden som inte betraktas som” politiska ”. Mänskliga rättigheter nämns inte bland dessa, vilket gör oss oroliga för att den nya lagstiftningen kommer att användas för att misskreditera människorättsorganisationer och hindra dem i deras arbete ”, säger Joanna Kurosz.

Medierapportering:
P1 Morgon, SR: Nya lagar sätter munkavle på Putinkritiker. Intervju med Joanna Kurosz
Dagens Nyheter: Hårda lagar kan tysta oppositionen
Svenska Dagbladet: Bakslag för rysk rättskamp

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Freedom of assembly, Rätten till föreningsfrihet, Yttrandefrihet, och NGO-lag.
Regions: Ryssland.