Duman röstade för kontroversiella lagändringar

I ett öppet brev uppmanar Civil Rights Defenders och flera andra människorättsorganisationer ledamöterna av den ryska statsduman att inte rösta för de föreslagna lagändringarna som stämplar icke-statliga organisationer som ”utländska agenter” om de tar emot bistånd från utlandet och ägnar sig åt vagt definierade politiska aktiviteter.

Den 6 juli godkände duman i en första omgång lagförslaget som står i uppenbar strid med Rysslands internationella förpliktelser på människorättsområdet, särskilt när det gäller rätten till föreningsfrihet och yttrandefrihet.

Läs brevet: Open Letter to the Russian State Duma

Открытое письмо Государственной Думы России

Kategorier: Nyheter och Uttalanden.
Taggar: Rätten till föreningsfrihet, Yttrandefrihet, och NGO-lag.
Regions: Ryssland.