Vår Captcha har blivit en världsnyhet

Civil Rights Captcha with text about torture in detentionI början av oktober 2012 lanserade Civil Rights Defenders en uppdaterad version av webbverktyget CAPTCHA, ett verktyg som skiljer människor från robotar genom att testa vår empatiska förmåga. Captchan har blivit en världsnyhet och kommenteras i mer än 300 publicerade artiklar, tusentals tweets, kommentarer och bloggar.

CAPTCHA är namnet på det webbverktyg som ber användaren avkoda ett ord skrivet i otydliga och vågiga bokstäver. Funktionen syftar till att skydda sajter från spam-robotar som inte kan läsa dessa bokstäver. Men det som egentligen skiljer människor från robotar är snarare vår förmåga att förstå andra människors känslor och att känna empati.

– Ironiskt nog är det våra datorer som dagligen ifrågasätter oss som människor. Vi tvingas bevisa vår mänsklighet genom att tyda ord, trots att det är vår unika förmåga att uttrycka och förstå känslor som skiljer oss från robotarna, säger Natasha Jevtic Esbjörnson, kommunikationschef för Civil Rights Defenders.

Reaktionerna på Civil Rights Defenders Captcha har varit starka, både positiva och negativa. Många har hört av sig och vill hjälpa till att översätta CAPTCHAN till fler språk. Andra tycker att det är en spännande tanke att använda CAPTCHAN som kanal för att informera om mänskliga rättigheter. Kritikerna ifrågasätter framför allt Civil Rights Defenders rätt att avgöra vilka känslor som är rätt eller fel.

– Vi har fått synpunkter på formuleringen – finns det verkligen rätt och fel känslor? Vi inser att det kan uppfattas som kontroversiellt att vi talar om för människor vad de ska tycka och tänka. Men de frågor och påståenden som tas upp i CAPTCHAN är inte åsikter, det är dokumenterade brott mot internationella lagar om mänskliga rättigheter. Alla kanske inte håller med dessa, men vi och de flesta nationer gör det, säger Natasha Jevtic Esbjörnson.

Så fungerar Civil Rights Defenders CAPTCHA
Istället för att visuellt tolka ett ord tar användaren ställning till fakta kring medborgerliga och politiska rättigheter. CAPTCHAN generar slumpvis ord från en databas, ord som beskriver både positiva och negativa känslor. Användaren väljer sedan det ord som bäst stämmer överens med hur de känner inför påståendet och skriver in ordet i CAPTCHAN. Endast ett svar är rätt, det som visar på medmänsklighet och empati.

Ladda ner CAPTCHAN här.

Vanliga frågor och svar om CAPTCHAN

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Belgrade Pride och CAPTCHA.
Regions: Serbien och Sverige.