7 miljoner till arbete mot våld, diskriminering och hatbrott

7miljoner

Tillsammans med stiftelsen Expo har Civil Rights Defenders mottagit sju miljoner från Svenska Postkodlotteriet. Nu inleds ett arbete med fokus på att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige genom att få makthavare att ta sitt ansvar i arbetet mot kränkningar och ge dem som drabbats bättre möjligheter att utkräva rättvisa.

– Människor i Sverige, speciellt bland minoriteter, utsätts för allvarliga kränkningar och regeringen måste ta sitt ansvar, säger John Stauffer, chefsjurist Civil Rights Defenders.

Rasistiskt våld, diskriminering och hatbrott är en verklighet för många människor i Sverige. Varje dag anmäls 15 hatbrott till polisen och Diskrimineringsombudsmannen tar emot över 1500 anmälningar varje år. Studier visar att mörkertalet är stort och antalet drabbade kan vara mångdubbelt fler.

Samtidigt ställs endast ett fåtal förövare inför rätta och fälls i domstol. En försvinnande liten del av de som utsätts för kränkningar får någon form av upprättelse. Ur detta perspektiv är Sverige inte det toleranta samhälle där alla har lika värde och rättigheter, så som stadgas i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Det har därför länge varit Civil Rights Defenders mål att öka fokus på hur de mänskliga rättigheterna säkerställs av den svenska staten. Bidraget från Svenska Postkodlotteriet möjliggör nu en systematisk granskning av hur staten lever upp till internationella åtaganden, stöd till grupper som är särskilt utsatta för hatbrott och diskriminering genom rättighetsbaserade utbildningar och juridisk hjälp så att utsatta kan hävda sina rättigheter.

– Det är positivt att vi nu tillsammans med Expo kan driva ett arbete som gör skillnad och som bidrar till att stärka skyddet för mänskliga rättigheter, säger John Stauffer, chefsjurist Civil Rights Defenders.

För mer information kontakta:
John Stauffer, chefsjurist Civil Rights Defenders, +46 70 484 96 85

Kategorier: Resultat och Nyheter.
Taggar: John Stauffer, Mänskliga rättigheter, och Minoriteter.
Regions: Sverige.