Mänskliga rättigheter i fritt fall

kiev

I rekordfart och utan några allmänna diskussioner eller översyn av några kommittéer, har flera nya lagar och lagändringar godkänts i Ukrainas parlament. Den nya lagstiftningen går i ryska fotspår och begränsar yttrandefrihet och rätten till mötesfrihet. Parlamentets beslut har lett till våldsamma protester och sammandrabbningar mellan aktivister och polis under vilka fem aktivister har rapporterats omkomna. Civil Rights Defenders fördömer det eskalerande våldet och uppmanar regeringen att ta sitt ansvar för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna i landet.

– Dödligt våld mot demonstranter är ett allvarligt brott mot mötesfriheten och rätten till liv. Vi uppmanar de ukrainska myndigheterna att stoppa denna utveckling och respektera det ukrainska folkets mänskliga rättigheter”, säger Joanna Kurosz, programchef för östra Europa och Centralasien på Civil Rights Defenders .

Lagen och de ändringar som den 16 januari godkändes och sattes i kraft den 21 januari öppnar upp för åtal mot journalister och aktivister och försvårar arbetet för icke-statliga organisationer, nyhetssidor och religiösa organisationer. Liksom i Ryssland måste numera icke-statliga organisationer som delta i det som allmänt definieras som ”politisk verksamhet” och tar emot utländsk finansiering, registrera sig som ”utländska agenter”. Annars hotas de med nedläggning.

– Under den senaste veckan har respekten för de mänskliga rättigheterna i Ukraina försämrats i en skrämmande hastighet. Den nya lagstiftningen med dess breda definitioner och överdrivna straff är ett tydligt svar på den senaste tidens protester och ett stort bakslag för de medborgerliga och politiska rättigheterna”, säger Joanna Kurosz.

Lagändringarna innebär straffrättsligt ansvar för förtal, vilket avkriminaliserades 2001. Lagarna kriminaliserar ”extremistiska beteenden”, vilket kan tillämpas på alla försök att störta regeringen eller ”störa verksamheten för de statliga myndigheterna”. De innebär också ökade sanktioner mot försök att organisera eller delta i offentliga protester.

Civil Rights Defenders vill betona att utvecklingen i Ukraina är ett stort bakslag för demokratin och de mänskliga rättigheterna och att de nya lagarna och ändringar är skräddarsydda för att förhindra ytterligare proteströrelser. Rörelser som såg dagens ljus när president Yanukovych bestämde sig för att backa i viktiga integrationsavtal med EU i november 2013. Med de nya lagarna ökar också myndigheternas makt att åtala alla som på något sätt arbetar mot den nuvarande regeringen.

Kategorier: Nyheter.
Regions: Ukraina.