Stöd till människorättsförsvarare

En människorättsförsvarare är en person som med fredliga metoder främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Inom Civil Rights Defenders program Stöd till människorättsförsvarare ingår flera initiativ:

Natalia Project – det första överfallslarmet för människorättsförsvarare

Natalia Project – uppkallat efter Natalia Estemirova som kidnappades och mördades år 2009 – är ett överfallslarm för människorättsförsvarare i riskzonen. Idén är att aktivister som på grund av sitt arbete riskerar kidnappning bär ett armband som kan aktiveras genom att man drar i det. När larmet aktiveras sänds en signal via mobilnätet som anger den exakta positionen. Signalen skickas till personer i närheten av larmet och till Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm som vidarebefordrar informationen till följare via sms, e-post och sociala medier. Det innebär att hundratusentals människor inom några minuter kan vara informerade om att en attack har inträffat och börja sätta press på regimen. Läs mer här : www.nataliaproject.org


Defenders’ Days – Konferens för att lyfta människorättsförsvarares utsatta situation

Defenders’ Days är ett evenemang för människorättsförsvarare som hotas och förföljs över hela världen av repressiva regeringar och regimer. Syftet med Defenders’ Days är att stärka kapaciteten hos enskilda människorättsförsvarare och att erkänna och uppmärksamma deras viktiga arbete och utsatthet. Vårt mål med konferensen är att skapa ett forum för utbyte och internationellt erkännande av människorättsförsvarares utsatthet.


Samizdat 2.0 – Mobilt träningscenter

Inom Samizdatprogrammet har vi under 2012 och första halvåret 2013 organiserat 15 utbildningar för 190 människorättsförsvarare. Utbildningarna har haft det övergripande temat säkerhet i kommunikationen för människorättsförsvarare. och omfattat olika aspekter så som hur man använder sociala medier för aktivism, digital säkerhet, personlig säkerhet, videoproduktion och kampanjer via internet, människorättsrapportering och opinionsbildning. Deltagarna har varit från Sydostasien, fd Sovjetunionen och Östafrika. Filmen nedan producerades under en av våra utbildningar (engelsk text):


Akutfonden – hjälp till människorättsförsvarare under press

2011 skapade vi en akutfond för att hjälpa människorättsförsvarare som utsatts för press eller hot. Vi ser ett stort behov av att kunna agera snabbt och fonden ger oss en möjlighet att hjälpa människorättsförsvarare som tillfälligt behöver flytta, skydda viktiga dokument eller installera säkerhetslösningar. Hittills har denna insats finansierats med ett startbidrag men behoven är stora och vi behöver din hjälp för att kunna arbeta långsiktigt. Stöd fonden – donera med ditt kreditkort! Välj ”Akutfonden”. Läs mer om människorättssituationen i Norra Kaukasus, i broschyren: Human rights at risk in North Caucasus (endast tillgänglig på engelska)

Läs mer om våra andra initiativ för människorättsförsvarare i riskzonen :
| Stockholmsprocessen | människorättsförsvarare i fokus |

The Universal Human Rights Logo

“Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.” (Article 1, UN Declaration on Human Rights Defenders)