Albanien

Vi samarbetar med lokala människorättsorganisationer som erbjuder rättshjälp och utövar påverkansarbete för förbättrad lagstiftning. Vi genomför också utbildningsinsatser för albanska medier som syftar till att stärka etiken inom medier och lyfta frågan om självreglering.

Läs mer i vår landanalys Human rights in Albania (endast tillgänglig på engelska).

Läs mer om våra partnerorganisationer i Albanien (endast tillgänglig på engelska).

(English) Concerns Over Proposed Restoration of Prison Sentencing for Defamation

Stop censures2

(English) Civil Rights Defenders expresses deep concern over proposed legislative changes in Albania. On the 11th of November, the Albanian Parliamentary Commission on Laws proposed amendments that would restore prison sentences for cases of defamation claims. Civil Rights Defenders demands the Albanian Government to withdraw the draft law and show commitment to freedom of expression.

Mänskliga rättigheter i Albanien

Det osäkra tillståndet för mänskliga rättigheter i Albanien karaktäriseras i stort genom den klyfta som finns mellan det människorättsskydd medborgarna lovas i teorin och det skydd de faktiskt åtnjuter i verkligheten. Människorättskränkningar tar sig inte sällan uttryck genom utbredd diskriminering mot utsatta grupper såsom Romer, Egyptier och HBT-grupper. Ombudsmanskontoret och andra oberoende institutioner har trots aktivt engagemang endast fått begränsat inflytande när det kommer till att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Natalia Project skyddar ytterligare en albansk hbt-aktivist

Xheni Karaj. Photo: Civil Rights Defenders

”En gång spottade en man på mig på gatan under en demonstration. Albanska män känner sig väldigt hotade av lesbiska så jag utmanade honom. Jag tog tag i hans hand och sa att jag inte skulle släppa honom förrän polisen kom”, säger Xheni Karaj, hbt-aktivist från Albanien som nu ingår i Natalia Projects säkerhetssystem, ett viktigt fysiskt, moraliskt och psykologiskt stöd till människorättsaktivister.

Hbt-aktivist på Balkan skyddas av Natalia armband

Kristi Pinderi, LGBT activist from Albania, is one of the human rights defenders included in the Natalia Project.

Kristi Pinderi från Albanien är en av de första människorättsförsvararna från Västra Balkan som inkluderas i säkerhetssystemet Natalia Project. Ett armband som utgör ett starkt moraliskt stöd i hans dagliga arbete; ”Bakom armbandet finns ett helt system, en organisation med människor, institutioner och medier som är redo att agera om det händer mig något. Det gör att man inte känner sig ensam och det är det bästa sättet att stärka en människorättsförsvarare”

Blerta Cani Drenofci

Blerta Cani Drenofci Photo: Julia Björne/Global Reporting

Fram till 1993 var personer med funktionsnedsättning i stort sett osynliga, många hölls inlåsta på institutioner och få talade om deras rättigheter. Idag är frågan uppe på den politiska agendan men Blerta Cani Drenofci, verkställande direktör för Albanian Disability Rights Foundation, har ofta ifrågasatts på grund av sitt karriärsval: ”I början mötte jag mycket okunskap. Mina vänner var förvånade över att jag ville arbeta med den här frågan. ”

Seminarium: En målmedveten kamp för värdighet

Blerta Cani Drenofci, ADRF

I år deltog Albanien för första gången någonsin i Paralympics. Men för albaner med funktionsnedsättning är hindren fortfarande stora. Dagligen kränks deras rättigheter och en person med funktionsnedsättning betraktas som en ‘olycka’. Välkommen till ett seminarium 26 september med Blerta Çani Drenofci, verkställande direktör för Albanian Disability Rights Foundation.

Fördomar bekämpas med radiodebatter

Bristen på respekt för mänskliga rättigheter, särskilt diskriminering av utsatta grupper, är mycket oroande i Albanien. Civil Rights Defenders tror att medierna kan spela en viktig roll för att öka medvetenheten och mobilisera ett medborgerligt engagemang. Ett samarbete med Independent Local Media Association (ILMA), för att engagera medborgarna i debatter i radio om de viktigaste mänskliga rättigheterna, har därför etablerats.

Människorättssituationen och rättssäkerheten i Albanien

Demonstrationen som organiserades av oppositionen den 21 januari i Tirana slutade i våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Fyra personer dödades och ett stort antal skadades. Många demonstranter greps. Det är ännu oklart när de kommer att släppas. I Albanien saknas en politisk dialog mellan majoriteten och oppositionen, däremot är hatiska uttalanden vanliga. Politiker blandar […]

Improving protection against discrimination

Civil Rights Defenders cooperation with the Albanian Helsinki Committee for Human Rights (AHC) in this specific project aims at improving the situation regarding protection against discrimination in Albania. We do this by raising capacities of our legal aid partners and the Institution of the Commissioner against Discrimination in handling cases of discrimination as well as increase the capacities of lawyers, people from public structures and civil society to understand and follow cases of discrimination.

“Våra rättigheter” på filmfestival i Albanien

Civil Rights Defenders utställning ”Våra rättigheter” visas vid den femte upplagan av den internationella filmfestivalen med människorättstema (International Human Rights Film Festival in Albania). Vår handläggare Peter Mossop kommer att finnas på plats och delta i festivalen. Arrangörerna själva beskriver filmfestivalen på följande sätt: Mänskliga rättigheter har varit en viktig fråga att lösa under åren […]

Empowering the most vulnerable with Tirana Legal Aid Society

Since 2006 Civil Rights Defenders has cooperated with Tirana Legal Aid Society, TLAS, in assisting Roma families to register their children, but also other members of the families, in order to help them get access to some of the most fundamental human rights; such as the right to education, health care, social allowances, as well as the possibility to get a legal employment and the right to vote in general elections. Hundreds of families have been assisted through our joint efforts so far.