Kenya

(English) Stop Violations Against Kenyan Human Rights Defenders

Untitled-2

(English) Today Civil Rights Defenders forwarded a joint Letter of Concern to the Kenyan government regarding the arrest of Joel Ogada on March 14. Joel is a prominent Kenyan environmental Human Rights Defender and Natalia Project participant. We urge the Kenyan authorities to act accordingly and guarantee in all circumstances that Kenyan human rights defenders are able to carry out their work without fear of reprisals.

Mänskliga rättigheter i Kenya

År 2012 antog Kenya en ny och tillsynes framåtsträvande konstitution, vilken anses vara det primära instrumentet som krävs för att sociala och politiska reformer ska kunna genomföras i landet. Genom Kenyas monistiska rättssystem ska alla ratificerade internationella avtal automatiskt införlivas i nationell lag. I teorin har således Kenya under de senaste åren åtagit sig majoriteten av de grundläggande internationella avtalen om mänskliga rättigheter likväl som regionala instrument såsom Afrikanska Unionens stadga om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter. Men trots reformer och åtaganden fortsätter mänskliga rättigheter att kränkas i landet, inte minst genom bred korruption och politiskt våld. Dessutom utsätts människorättsförsvarare inte sällan för hot, godtyckliga gripanden och dödligt våld.

(English) Two Organisations at Risk of being Labeled as ‘Terrorist Entities’ in Kenya

IMG_7001

(English) Human Rights Agenda (HURIA), The National Coalition for Human Rights Defenders-Kenya (NCHRD-K), the Eastern Horn of Human Rights Defenders Project (EHAHRDP) and Civil Rights Defenders has learned of the intention of the Inspector General of Police of Kenya to freeze the bank accounts of two highly respected Kenyan human rights organisations following the recent terrorist attack at the University in Garissa.

Phyllis Omido från Kenya inkluderas i Natalia Project

Photo: Civil Rights Defenders

Miljösamordnaren Phyllis Omido i Mombasa blir den andra människorättsförsvararen från Kenya att inkluderas i Natalia Project efter David Kuria. 2009 grundade hon organisationen The Center For Justice Governance and Environmental Action (CJGEA), en verksamhet som arbetar för att främja och skipa rättvisa för dem som drabbas av miljöförstöring i industritäta områden längst Kenyas kust.