Kosovo

Det civila samhället är fortfarande mycket svagt i Kosovo. Få organisationer utövar en riktigt granskande funktion eller utgör en motvikt till makthavarna. Vår prioritet är att stärka våra partner i detta avseende. Ett annat viktigt arbete är att få Kosovo att hantera det förflutna. Vi arbetar med Kosovo Memory Book och REKOM-initiativet (som syftar till att bilda en regional sanningskommission på Västra Balkan).

Läs mer i vår landanalys Human rights in Kosovo (endast tillgänglig på engelska).

Läs mer om våra partnerorganisationer i Kosovo (endast tillgänglig på engelska).

(English) Human Rights the Central Topic at the Regional Roma Summit

The picture is part of a previous photo exhibition named ”Under the Same Roof” which depicts everyday life of Roma in the Western Balkans. Photo: Dragan Kujundzic

(English) The Regional Roma Summit kicked off on 23 November, in the Kosovar capital Prishtina with an opening speech by Ulrike Lunacek, the Vice President of the European Parliament. The event partly organised by Civil Rights Defenders lasts two days and sees human rights defenders from across Europe gather to discuss and analyse current trends and topics relevant to the Roma community especially when it comes to human rights.

(English) New Media Report on Freedom of Expression in Kosovo

Press Freedom Day 2016_web

(English) On the International World Press Day, 3 May, Civil Rights Defenders’ partners Kosovo 2.0, COHU! and Press Council of Kosovo released a new comprehensive report on the media scene in Kosovo. The report reveals a number of deviations from the European standards of media, information and the freedom of expression in Kosovo and it is the first comprehensive analysis of the media scene in the country.

(English) ”Justice Remains Unreachable” – Annual Report on Judiciary in Kosovo

Screen Shot 2016-03-31 at 17.34.52

(English) The Humanitarian Law Center Kosovo (HLC Kosovo) a partner of Civil Rights Defenders have just presented their annual report entitled “Justice Remains Unreachable”. The report deals with the monitoring of war crime trials and looks at ethically and politically motivated trials. The report was presented at a roundtable discussion involving the judiciary, prosecutors and law professionals from all over Kosovo.

Mänskliga rättigheter i Kosovo

Kosovo har ett stabilt juridiskt ramverk på plats i syftet att skydda mänskliga rättigheter, och konstitutionen inkluderar flera direkt tillämpliga internationella människorättsinstrument. Under de senaste tio åren har Kosovo dessutom visat på stor framgång i arbetet att introducera nyckellagar som ska tillgodose befolkningens fri- och rättigheter. Trots detta återstår stora problem gällande den praktiska implementeringen av de lagar och tillägg som rör mänskliga rättigheter, och landet saknar fortfarande ett fungerande ombudsmanskontor och en effektiv domstol. Journalister och oberoende media utsätts dagligen för påtryckningar, och hatbrott, hatpropaganda och våld mot kvinnor är ytterligare exempel på problem som kvarstår i Kosovo. Dessutom har regeringen misslyckats med att skydda minoritetsgrupper som romer, ashkali, egyptier och HBT-personer från den omfattande diskriminering de utsätts för på i princip alla samhällsnivåer.

(English) Media Indicators Report Launched on World Press Freedom Day

Media Indicators Report launched on World Press Freedom Day

(English) On World Press Freedom Day, Civil Rights Defenders and its partners in Kosovo presented the first Media Indicators report on Kosovo. It focuses on journalists’ perception of key media issues, based on indicators of the European Council. “Although a majority of journalists think that the legal framework guarantees freedom of expression, they believe that it is not implemented.”, said Sarah Maliqi at Civil Rights Defenders.

UD:s svar om människorättsförsvarare

I december 2012 skrev Civil Rights Defenders ett brev till Carl Bildt och uppmanade honom att ställa krav på stärkt skydd av människorättsförsvarare i Kosovo. UD har svarat att ”dessa viktiga frågor tas löpande upp på politisk nivå med samtalspartners i Kosovo. När premiärminister Hachim Thaci besökte Sverige i oktober var EU-integrationen och nödvändiga reformer i Kosovo, inklusive inom området mänskliga rättigheter, ett huvudtema”.

Kosovo 2.0 – Nyhetsportal på tre språk

Kosovo 2.0 är förutom en webportal också ett magasin som erbjuds på albanska, serbiska och engelska. Sedan publiceringen, i juli 2010, har webportalen haft ungefär 1 000 unika besökare per dag. Tillsammans med Kosovo Glocal bygger vi därför Kosovo 2.0 – en omfattande och livfull medieplattform som erbjuder nyheter, kommentarer och information som syftar till att bidra till en större respekt för yttrandefrihet i Kosovo.

Förhindrar tortyr av personer i häkten

På grund av omfattande straffrihet i Kosovo bemödar sig många människor inte ens med att rapportera fall av våld i fängelse. Civil Rights Defenders samarbete med Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT) går ut på att motverka tortyr och andra former av misshandel i häkten och bidrar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter i Kosovo. Våra målgrupper är personer som har frihetsberövats och relevanta myndigheter.

Monitoring detention centres and mental health facilities

Public administration has the power to deprive people of their liberty following procedures clearly established by the law. But when detention takes place outside the public scrutiny it opens the door to violations of rights of the inmates, as well as to torture and ill-treatment. Civil Rights Defenders initiated cooperation with Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims in 2007, with the aim to monitor detention facilities and prisons.

Fler hot mot journalister efter självständigheten

Oberoende journalister utsätts för ökade hot och påtryckningar sedan Kosovos självständighetsförklaring i februari 2008, enligt Helsingforskommitténs partnerorganisationer i landet. Det senaste i raden av exempel är angreppet på den välkända journalisten Jeta Xharra. Svenska Helsingforskommittén ser med oro på den negativa utvecklingen och uppmanar myndigheterna att ta avstånd från angreppen på journalister. Yttrandefrihet är en […]

Korruptionsbekämpare trakasserade

Organisationen för demokrati, antikorruption och värdighet (COHU) i Kosovo har den senaste tiden blivit utsatt för trakasserier från myndigheterna, däribland det statliga telekombolaget (PTK). Svenska Helsingforskommittén kräver att myndigheterna utreder trakasserierna och ställer de ansvariga inför rätta. Trakasserierna mot COHU tycks vara ett sätt att försöka tysta en organisation som arbetar mot korruptionen i Kosovo, […]

Parlamentet misslyckades utse ombudsperson

Kosovos parlament har inte lyckats tillsätta en ombudsperson. Det får negativa konsekvenser för människors möjlighet att utkräva sina rättigheter gentemot myndigheterna i Kosovo, skriver Svenska och Norska Helsingforskommittén. I ett brev till Kosovos parlament beklagar den Svenska och Norska Helsingforskommittén att parlamentet för fjärde gången misslyckats med att tillsätta en ombudsperson för Kosovo. Att man […]