Makedonien

Civil Rights Defenders följer utvecklingen i Makedonien och uppmärksammar omvärlden på människorättssituationen i landet. Vi har tidigare haft ett omfattande samarbete med organisationer som övervakar rättsväsendet, situationen i häkten och andra slutna anstalter samt polisens beteende. Två viktiga lagar, som vi har arbetat för tillsammans med våra partner i flera år, har slutligen antagits – en rättshjälpslag och en lag mot diskriminering.

Läs mer i vår landanalys Human rights in Macedonia (endast tillgänglig på engelska)

Mänskliga rättigheter i Makedonien

Makedonien är medlem i Europarådet och har dessutom kandiderat för medlemskap i Europeiska Unionen sedan 2005. Landet har emellertid stora brister när det kommer till implementeringen av de reformer som krävs för att uppnå den standard för mänskliga rättigheter som krävs, och i skrivande stund har förhandlingarna med EU ännu inte påbörjats. Ett stort problem är dessutom de mellanetniska spänningar mellan etniskt albanska rebellstyrkor och den makedonska armén och polisen som har fortsatt sedan den väpnade konflikten 2001. Bara under de senaste åren har flera fall av etniskt motiverat våld rapporterats.

Enabling Roma communities to access basic human rights

The main objective of Civil Rights Defenders cooperation with the organisation ARKA is to register, and provide identification documents, to around 300 Roma individuals in Skopje, Kumanovo, Kratovo, and Kriva Palanka regions. The registration will give them access to basic human rights; such as the right to education, health care, social allowances, as well as the possibility to get a legal employment and the right to vote in general elections.

Improving accountability of duty holders

Civil Rights Defenders have cooperated with the Macedonian Helsinki Committee for more than a decade, with the main focus to enhance awareness and respect for human rights and the rule of law in Macedonia. By providing free legal aid we not only improve people’s access to justice but also monitor the respect of human rights by authorities, and put pressure on authorities to comply with international and national human rights standards.