Montenegro

Vårt fokus ligger på att stärka organisationer som övervakar mänskliga rättigheter – i synnerhet situationen i landets fängelser, rätten till en rättvis rättegång och viktiga övergångslagar. Dessutom stödjer vi uppföljningar av regeringens åtgärder mot korruption, eftersom korruptionen fortfarande är ett allvarligt problem i landet.

Läs mer i vår landanalys Human rights in Montenegro (endast tillgänglig på engelska)

Mänskliga rättigheter i Montenegro

Sedan Montenegro blev en självständig stat 2006 har landet antagit alla relevanta konventioner om mänskliga rättigheter, samt varit en medlemsstat i Europarådet sedan 2007. Men trots att den nationella lagstiftningen som rör de mänskliga rättigheterna anses gå i linje med den Europeiska standarden brister den faktiska implementeringen, inte minst gällande rättigheter som rör yttrandefrihet, antidiskriminering och rättsväsendet. Steg i rätt riktning har dock tagits de senaste åren, och 2014 antog Montenegro tillägg i lagen som behandlar Ombudsmannens roll. Tilläggen tyder på en vilja att skapa positiv förändring när det kommer till att bekämpa diskriminering och se till att det finns en fungerande bevakning av institutioner. Lagen väntas leda till en högre nivå av oberoende och ska därmed stärka institutionernas roll i arbetet med antidiskriminering.

(English) Anti-Corruption activist attacked and detained in Montenegro

Vanja Calovic anti-corruption activist in Montenegro

(English) On the 25 May local elections were held across Montenegro’s 12 municipalities. Vanja Ćalović, head of the organisation “Network for Affirmation of the Civil Sector” (MANS) which works on corruption and transparency issues was attacked and locked up for several hours along with two of her colleagues at the Municipal Election Commission office in the country’s capital Podgorica

Zdravko Cimbaljevic

Zdravko Cimbaljevic Foto: Ninke Liebert

För två år sedan attackerades Zdravko Cimbaljevic av en okänd man. Hatbrottet ledde till att Zdravko beslutade sig för att prata om sin homosexualitet i medierna och blev därmed Montenegros första öppet homosexuelle man. Sedan dess lever han med dagliga hot. I ett land där 70 procent av befolkningen anser att homosexualitet är en sjukdom är det svårt att förändra attityden gentemot hbt-personer: ”Jag begär inte att alla ska älska oss, bara att de inte attackerar mig eller kränker mina rättigheter.”