Sverige

Flera nya lagar har antagits som ger den svenska polisen möjlighet att använda hemlig övervakning. Men tvångsmedel får endast användas när behovet är mycket starkt och åtgärden står i proportion till den kränkning av integriteten som den innebär. En annan fråga som bekymrar oss är att lagstiftningen som syftar till att bekämpa ”terrorism” inte har balanserats med ett ökat skydd av människors rättigheter.

Läs mer om i vår landanalys Mänskliga rättigheter i Sverige

Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter i Sverige

UPR_ Geneva

Den 26 januari granskas Sverige i den så kallade UPR-processen i Genève. Då får vi veta hur FN ser på eventuella framsteg och tillbakagångar, samt vilka rekommendationer Sverige får från andra medlemsländer. I och med att Sverige granskas bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium i riksdagen, den 2 februari. Sex experter från det civila samhället diskuterar granskningen. Vi behöver din anmälan senast den 30 januari.

Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter i Sverige

UPR_ Geneva

Den 26 januari granskas Sverige i den så kallade UPR-processen i Genève. Då får vi veta hur FN ser på eventuella framsteg och tillbakagångar, samt vilka rekommendationer Sverige får från andra medlemsländer. I och med att Sverige granskas bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium i riksdagen, den 2 februari. Sex experter från det civila samhället diskuterar granskningen. Vi behöver din anmälan senast den 30 januari.

Kuba och USA; vad sker nu?

Photo: Civil Rights Defenders

Den 17 december 2014, efter 18 månader av hemliga samtal, slöt USA och Kuba ett avtal som medför en historisk avspänning i ländernas relationer. Vilka blir effekterna av denna överenskommelse och hur kommer den att påverka relationen inte bara mellan USA och Kuba utan mellan supermakten och Latinamerika i stort? Den 14 januari deltar Erik Jennische, Civil Rights Defenders programchef för Latinamerika, i ett panelsamtal på Latinamerikainstitutet om dessa brinnande frågor.

10 dec: Samers urfolksrättigheter i skuggan av statens markintressen

Photo: Civil Rights Defenders

Den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter väljer vi att uppmärksamma Samers rättigheter och de pågående människorättskränkningar som en av Sveriges fem nationella minoriteter vittnar om. Hör Marie Persson från Stoppa Gruvan i Rönnbäck samt ledamot i Sametinget belysa människorättssituationen för Sveriges urfolk i Sápmi.

Mänskliga rättigheter i Sverige

Inom många områden är respekten för mänskliga rättigheter god i Sverige, och internationellt har Sverige gjort sig känt som ett land där människorätten respekteras. Det finns dock allvarliga brister, och många gånger är det etniska och sexuella minoriteter, personer med funktionsnedsättningar, kvinnor och äldre som drabbas hårdast. Diskriminering är ett allvarligt människorättsproblem i Sverige som påverkar människors vardag i grunden.

Civil Rights Defenders positiv till åtal mot polisman i Varberg

TV4 poliskjutning

Civil Rights Defenders som tidigare kritiserat den svenska polisens hantering av situationer där förövaren lider av någon form av psykisk sjukdom ställer sig positiv till åtalet mot den polisman som sköt ihjäl en knivman i Varberg. – Tittar man på gärningsbeskrivningen i åtalet är det tydligt att det begåtts flera fel i situationen, säger John Stauffer chefsjurist på Civil Rights Defenders.

”Säkerställ respekten för digitala rättigheter”

Insida2

Civil Rights Defenders skriver den 17 december i Dagens Arena om respekten för digitala rättigheter som måste säkerställas och om att Sveriges övervakningsverksamhet präglas av både brist på insyn och transparens. Vidare lyfter Civil Rights Defenders 13 principer som det civila samhället tagit fram för att tydliggöra vad kraven i internationell rätt betyder i den digitala miljön och pekar på vikten av att stater följer dem.

Civil Rights Defenders söker en människorättsjurist med Sverigefokus

CRD dörrskylt

Vill du arbeta med att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter i Sverige? Civil Rights Defenders söker en engagerad jurist till sin rättsavdelning. Vi söker dig med jur. kand examen samt ett dokumenterat intresse och/ -eller erfarenhet av att arbeta inom MR-området. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet och kunskap om att driva enskilda fall i Domstol. Sista ansökningsdatum: 3/1- 2014

Live: Likhet inför lagen 2032

Rosario Ali Taikon - webb

Regeringen antog 2012 en strategi för romsk inkludering i det svenska samhället som sträcker sig fram till år 2032. Det övergripande målet är att romer som föds idag ska ha samma rättigheter som andra år 2032. Mot bakgrund av vad som avslöjats om polisens registrering av romer, har Civil Rights Defenders bjudit in Rosario Ali Taikon, statsvetare och nationalekonom som sedan mer än 10 år varit aktiv i arbetet med romers rättigheter, för att diskutera regeringens strategi för romsk inkludering.

Komiker står upp för det fria ordet

ROA står upp för det fria ordet

Biljetterna till årets viktigaste humorgala har släppts. Den 16 december fylls Södra Teatern med några av Sveriges främsta komiker i välgörenhetsshowen ”Stå upp för det fria ordet”. På många platser i världen är det fria ordet tystat och att yttra sig kritiskt om orättvisor kan få fruktansvärda konsekvenser. För komikeragenturen Roas komiker var det därför viktigt att stå upp för det fria ordet och samtidigt stödja Civil Rights Defenders arbete genom att överskottet oavkortat går till organisationen.

Registrering av romer är en kränkning av de mänskliga rättigheterna

Avslöjandet om polisens register över romer visar på den rasism som finns i Sverige även inom offentliga institutioner. Det är helt oacceptabelt att polisen på detta sätt registrerar människor utifrån etnisk tillhörighet. Polisen bryter mot flera svenska lagar och internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Kampen för upprättelse

DSC_0564featured


Vid sextiden på morgonen den 30 oktober 2010 grips Nizar Khalaili och tre av hans släktingar sedan deras hem stormats av tungt beväpnad polis. De misstänks för förberedelse till terroristbrott men efter några dagar läggs förundersökningen ner. Fallet visar på en rad allvarliga brister, från utredningsåtgärderna till frigivandet. Civil Rights Defenders företräder Nizar Khalaili och två av hans släktingar i en JO-anmälan mot polis och åklagare. Hör Nizars egen berättelse om kampen för upprättelse.

Journalist i exil får människorättspris

Mesfin Negash Photo Ninke Liebert

Som ett erkännande för hans arbete för yttrandefrihet i Etiopien tilldelas Mesfin Negash, tillsammans med 40 andra journalister och skribenter, 2012-års Hellman/Hammett-pris. Utmärkelsen delas ut av människorättsorganisationen Human Rights Watch till skribenter som utsätts för politisk förföljelse och människorättsövergrepp. Efter att ha blivit hotad av myndigheterna flydde Mesfin Negash Etiopien år 2009 och verkar numera för mänskliga rättigheter i exil från Sverige.

Mänskliga rättigheter under nya Putineran

human-rights-defender-NC

I maj 2012 blev Vladimir Putin åter Rysslands president. Sedan dess har en rad lagar antagits, som försvårar arbetet för landets människorättsförsvarare och i Norra Kaukasus fortsätter människorättsövergreppen. Civil Rights Defenders har samlat några av de främsta experterna på Norra Kaukasus för att tala om hur de mänskliga rättigheterna påverkas efter Vladimir Putins återkomst som president.

Stockholmsprocessen stärker utsatta människorättsförsvarare

Map of the North Caucasus

Situationen för medborgare och människorättsförsvarare i Norra Kaukasus fortsätter att försämras. Allvarliga människorättsövergrepp förvandlar vardagen till en mardröm. I november 2012 samlar Civil Rights Defenders, för fjärde gången, cirka 20 av de främsta människorättsförsvararna från regionen till Norra Kaukasuskonferensen. Under några intensiva dagar i Stockholm utvecklar vi strategier för att förbättra deras säkerhet och öka medvetenheten hos makthavare för att åstadkomma reell förändring.

Sapiyat Magomedova får årets Per Anger-pris

Sapiyat Magomedova Photo: Caucatian Knot

Människorättsadvokaten Sapiyat Magomedova har tilldelats Sveriges regerings pris till Per Angers minne. I det våldsdrabbade Dagestan försvarar hon personer som utsatts för grova människorättsövergrepp. Hon tar sig an fall som andra advokater skulle avstå från av säkerhetsskäl och har vunnit rättsfall i en kontext där det är nästan omöjligt att göra det. För människorna i regionen har hon blivit en symbol för mod.

Seminarium: En målmedveten kamp för värdighet

Blerta Cani Drenofci, ADRF

I år deltog Albanien för första gången någonsin i Paralympics. Men för albaner med funktionsnedsättning är hindren fortfarande stora. Dagligen kränks deras rättigheter och en person med funktionsnedsättning betraktas som en ‘olycka’. Välkommen till ett seminarium 26 september med Blerta Çani Drenofci, verkställande direktör för Albanian Disability Rights Foundation.

Seminarium: Propagandalagar stryper gayaktivismen i Ryssland

Demonstration mot lag

Nyligen röstade det lokala parlamentet i St Petersburg igenom en lag som förbjuder ”propaganda” för homosexualitet. Liknande lagar har redan trätt i kraft i Rjazan, Arkhangelsk och Kostroma och har även börjat diskuteras på federal nivå. Våra partner, Anastasia Smirnova från det ryska Hbt-nätverket och Alexandra Semenova från Coming Out, talar om hur propagandalagarna kom till och hur de påverkar arbetet för mänskliga rättigheter. Seminariet hålls 25 maj kl 9.00-10.00.

Från Bai Bang till HBT*: Sveriges stöd för ökade rättigheter i Vietnam

En resa som präglas av förtroende, mod och utmaningar. Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja anordnar seminarium med frågan: går det verkligen att arbeta med mänskliga rättigheter i en kommunistdiktatur? Medverkar gör Brittis Edman, programansvarig för Sydostasien hos Civil Rights Defenders, och Elsa Håstad, Sida, stationerad på Sveriges ambassad i Hanoi. Samtalet leds av […]

Ryske oppositionsledaren besöker Frivärld

Inför de förestående parlaments- och presidentvalen i Ryssland besöker den ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov Sverige och Frivärld. I samband med besöket publicerar Frivärld hans och Vladimir Milovs till svenska översatta stridsskrift Tio år med Putin. Det är en starkt kritisk granskning av den förda politiken under det senaste decenniet. Fokus ligger på flera av de […]

Bland blåbärsbuskar och lingonris exploateras asiatiska migrantarbetare

Under senare år har rapporterna duggat tätt om exploatering av utländska bärplockare bland annat från Thailand och Vietnam. Många har slitit hårt i de svenska skogarna, levt i usla boenden och inte fått ut sina löner. En del har fått återvända hem svårt skuldsatta. Inför årets bärsäsong skärpte Migrationsverket reglerna. Hur har dessa regeländringar slagit […]

En sanningskommission för Sveriges romer

Romer i Sverige har, liksom i stora delar av världen, utsatts för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Gruppen har förföljts och diskriminerats. För inte så länge sedan utsattes romska kvinnor för tvångssteriliseringar. I februari 2007 inrättades Delegationen för romska frågor av regeringen med uppdrag att främja romernas rättigheter och bidra till att bryta romernas […]

Polisens internutredningar

Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders, har bjudits in att kommentera rapporten skriven av professor i rättsvetenskap Dennis Töllborg om hur polisen utför sina internutredningar. Seminariet är öppet för allmänheten, skicka ett mejl till Dennis Töllborg (dennis.toellborg@gri.gu.se) eller Anders Månsson (anders.mansson@polisen.se) om du kommer.   Datum: Torsdagen den 9 September Tid: 18-20 Plats: Folkets Hus, Järntorget, […]

Pressombudsmannens framtida roll och överlevnad

Allmänhetens Pressombudsman Yrsa Stenius har under de senaste månaderna kritiserats och ifrågasatts från flera håll, bland annat för att hon rekommenderat Pressens Opinionsnämnd att klandra Expressen för ett avslöjande om Jan Guillous kontakter med KGB på 60- och 70-talet. Expressen svarade med att bojkotta PO och flera chefredaktörer efterlyser nu en ökad tydlighet. Frågan om […]

Forum för mänskliga rättigheter

Civil Rights Defenders är medarrangör till MR-dagarna, nordens största forum för mänskliga rättigheter, och deltar i år med ett spännande seminarieprogram och med utställningen Våra rättigheter. Civil Rights Defenders program under MR-dagarna:   Måndag 16 november 11.00-11.30: ”Missing Lives: Disappearances and Impunity in the North Caucasus” Civil Rights Defenders visar en kortfilm som producerats av […]

9 November: Dagen som förändrade Europa

Kristallnatten och Berlinmurens fall. Datumet den 9 november  har inneburit vändpunkter i Europas historia. På tjugoårsdagen av Berlinmurens fall arrangeras en dag om yttrandefrihet, rättigheter, mod och ytterst demokratins tillstånd idag. Civil Rights Defenders medverkar i ett evenemang som arrangeras av Stockholms stadsteater i samarbete med Sveriges ordförandeskap i EU och Stiftelsen Natur & Kultur. […]

Rädsla för terrorister och lagstiftning– Guantanamosystemet efter Bush

Offentligt möte med avslutande panelsamtal om terrorlagstiftningen och mänskliga rättigheter. Medverkande: Thomas Olsson, Advokat, har bl.a. försvarat medarbetare i al-Barakaat Laue Traberg Smidt, Dansk advokat, har bl.a. försvarat medarbetare i al-Aqsa Anna Wigenmark, Jurist, Civil Rights Defenders Madelaine Seidlitz, Jurist, Amnesty Abdirisak Aden, Gösta Hultén, Journalist, Charta 2008 Datum: Lördag 7 november Tid: kl. 14-16 […]

Framtida utmaningar för Svenskt bistånd

Behovet av katastrofinsatser kommer med största sannolikhet att öka i klimatförändringarnas och finanskrisens spår. Samtidigt har den svenska regeringen uttryckt en vilja att prioritera långsiktiga insatser som syftar till demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna. På grund av sjukdom ersätts gästtalare Anders Nordström av Anders Pedersen, avdelningschef för Sidas avdelning för demokrati, mänskliga rättigheter […]

Civil Rights Defenders och Laikafilm bjuder in till “Sämre än djur”

Bögar adopterar, lesbiska gifter sig och Prideparaden är den största demonstrationen – Sverige är världens mest liberala land för personer med HBT-läggning. Men det finns en grupp med helt andra förutsättningar – flator och bögar som lever i hederskulturer i Sverige. I Sämre än djur träder de fram för första gången. Vi möter berättelser om […]

Mänskliga rättigheter på centralen

Händelserna 11 september 2001 chockade världen. Det skakade om våra värderingar så kraftigt att respekt för grundläggande mänskliga rättigheter inte längre var en självklarhet. Med detta som bakgrund har Civil Rights Defenders låtit fotografen Elisabeth Ohlson Wallin tolka och gestalta våra mänskliga rättigheter i ett samtida sammanhang. Resultatet är en fotoutställning om tio starka bilder […]

Kvinnor osynliga som politiska flyktingar

Minoo Jalali är iranskfödd advokat bosatt i Storbritannien. Enligt Jalali behandlas kvinnliga och manliga politiska flyktingar inte likadant i Storbritannien. Maria Bexelius undervisar i asylrätt på Teologiska högskolan och har skrivit böckerna Asylrätt, kön och politik (2008) och Kvinnor på flykt (2001). Under en timme mänskliga rättigheter diskuterar de den rättsliga situationen för kvinnliga asylsökande […]

FN kritik mot situationen i svenska häkten

Sofia Lindow, jur. kand., talar om förhållandena i svenska häkten som vid upprepade tillfällen har kritiserats, bland annat av FN:s kommitté mot tortyr och Europarådets tortyrkommitté. Sofia Lindow redogör för kommittéernas kritik och diskuterar vilka effekter ett frihetsberövande kan ha på den häktades psykiska hälsa. Kan detta öka risken för falska erkännanden? Hur kan den […]

Försvarsmakten fortsätter samarbeta med misstänkta krigsförbrytare

I januari 2006 genomförde Sverige och Ryssland en gemensam militärövning utanför Boden, Operation Snöflingan. Övningen kritiserades skarpt eftersom Ryssland representerades av ett förband som kunde knytas till folkrättsbrott i Tjetjenienkriget, den 138:e motorskyttebrigaden från Leningrads militärområde. Snöflingan gästades också av vice befälhavaren för Leningrads militärområde, Vjatjeslav Sucharev. Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och Svenska Helsingforskommittén polisanmälde Sucharev med hänvisning till dennes befälsansvar för de begångna brotten.

Hatets språk

Samhällets främsta vapen mot hatpropaganda är kriminaliseringen av hets mot folkgrupp, som inskränker yttrandefriheten genom att hotande och missaktande uttalanden förbjuds. Denna rapport avhandlar nationell och internationell lagstiftning och praxis som reglerar gränsen mellan yttrandefrihet och förbud mot spridning av rasistiska och främlingsfientliga idéer. Ladda ner rapporten Med yttrandefrihet kommer ansvar och skyldigheter. Rätten att […]

Göteborgskravallerna

Göteborgskravallerna i samband med EU-toppmötet i juni 2001 väckte omfattande massmedial uppmärksamhet. Fredliga demonstrationer urartade till ofattbara våldsaktiviteter med omfattande förstörelse av egendom och angrepp mot polis. Allmänheten kunde emellertid också iaktta hur polisen understundom agerade på ett sätt som väckte förvåning. Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommitténs) rapport granskar från humanitärrättslig utgångspunkt hur myndigheter […]