Västra Balkan

Länderna på Västra Balkan ratificerar kontinuerligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter och anpassar befintlig lagstiftning för att uppfylla internationella standarder. Implementeringen av dessa konventioner är dock varierande och bristen på kunskap om internationella normer försvårar arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna i regionen. Politisk instabilitet, utbredd korruption, brist på kontinuitet i reformer och rättsväsendets begränsade oberoende lämnar mycket arbete åt samhällets granskande aktörer – människorättsorganisationerna och de oberoende medierna.

Välj arkiv för specifikt land:
Albanien | Bosnien-Hercegovina | Kosovo | Makedonien | Montenegro | Serbien

Human rights in Albania

(English) Human rights continue to be breached in Albania. There is a large gap between human rights protection that citizens should have in theory and how individuals or groups experience protection of their rights in reality. The treatment of vulnerable groups is highly problematic in Albania. Discriminatory attitudes and practices prevail against the Roma/Egyptians and LGBT communities. Independent institutions, such as the Office of Ombudsman, despite active engagement have had only limited impact when it comes to improving human rights. In 2014 the European Court of Human Rights (ECHR) ruled that Albania had violated human rights in four instances:

Human rights in Macedonia

(English) Macedonia is a member of the Council of Europe and has been a candidate country for membership of the European Union since 2005. However the country falls short when it comes to implementing reforms and human rights standards and as of writing has not yet started negotiations with the EU. Ever since the 2001 armed conflict between ethnic Albanian rebel forces and the Macedonian Army and the Police, inter-ethnic tensions between the two groups has been constant, with numerous reported cases of ethnically motivated violence.

Human rights in Bosnia and Herzegovina

(English) It is twenty years since the end of the war in Bosnia and Herzegovina. The country has been described as the state that has made the least progress when it comes to EU integration of all of the Western Balkans countries. In spite of widespread workers protests in February 2014,political deadlock is continuing to hamper human rights organisations in their capacities as watchdog. Inter-ethnic violence, hate speech, and poor implementation of human rights standards is still part of everyday life in Bosnia and Herzegovina. The Government has failed to initiate reforms of the judiciary, whilst media independence and self-censorship remain key impediments to the implementation of freedom of expression standards. New laws that are seriously damaging human rights and freedoms are being introduced on a daily basis.

Human rights in Montenegro

(English) Since independence in 2006, Montenegro has adopted all relevant international human rights conventions, and has been a member-state of the Council of Europe since 2007. National legislation concerning human rights is considered to be within European standards, but better implementation is still required, especially when it comes to freedom of expression, anti-discrimination and the judiciary. Amendments to the Laws regarding the role of the Ombudsman were adopted in August 2014, which foresees a greater level of independence so as to strengthen the institutions role in combating discrimination. This will represent a significant step forward in combating discrimination and monitoring of institutions.

Human rights in Kosovo

(English) Kosovo has a sound statutory framework in place for the protection of human rights: the Kosovo Constitution lists a number of directly applicable international human rights instruments. Kosovo has shown great progress when it comes to the adoption of key human rights laws over the past 10 years. However, there remain challenges and issues with regards to the practical implementation of human rights legislation and relevant documents, such as byelaws and National Strategies. Moreover, a functional and effective Ombudsperson and judiciary are yet to emerge. As a consequence, a number of human rights issues including the marginalisation of Roma, Ashkali and Egyptian communities and LGBT persons, hate speech, hate crimes, violence against women, pressure and intimidation to journalists have not been addressed effectively

Human rights in Serbia

(English) The EU officially opened negotiations for Serbia’s accession to the Union in January 2014. The negotiating framework requires progress in normalising relations with Kosovo, while the implementation of the Agreement will be closely monitored. The opening of the negotiations has not improved the situation in regards to human rights; they have even deteriorated compared to 2013, particularly in the area of national minorities, freedom of expression, independent regulatory bodies and judicial reform.

Kartläggning av krigsfängelser viktigt för att förebygga nya konflikter

Photo: Civil Rights Defenders

Resultaten från projektet “Mapping of Detention Camps and Other Places of Detention in Bosnia and Herzegovina”, som nyligen presenterades av Civil Rights Defenders partner, visar att nästan 30 000 personer hölls i fångenskap och 5 000 dödades i förvar under kriget. ”Det är inte ovanligt att offren används som verktyg för att manipulera. När vi har alla fakta kan offren och deras familjer äntligen få lite ro och vi kan förhoppningsvis undvika nya konflikter i regionen”, säger Ena Bavcic på Civil Rights Defenders.

Polisvåld mot demonstranter måste utredas

Bosnia 1

I sex månader har arbetare som förlorat sina jobb utan att få ut sina inarbetade löner samlats i fredliga demonstrationer. Efter sammandrabbningar med polis har nu protesterna spridit sig över hela landet samtidigt som flera vittnat om polisbrutalitet mot demonstranterna. Civil Rights Defenders uppmanar därför myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att omedelbart utreda våldet mot demonstranter på gatan och dem som häktats.

Natalia Project skyddar ytterligare en albansk hbt-aktivist

Xheni Karaj. Photo: Civil Rights Defenders

”En gång spottade en man på mig på gatan under en demonstration. Albanska män känner sig väldigt hotade av lesbiska så jag utmanade honom. Jag tog tag i hans hand och sa att jag inte skulle släppa honom förrän polisen kom”, säger Xheni Karaj, hbt-aktivist från Albanien som nu ingår i Natalia Projects säkerhetssystem, ett viktigt fysiskt, moraliskt och psykologiskt stöd till människorättsaktivister.

Belgrade Pride i svenska medier

I helgen förbjöd de serbiska myndigheterna Prideparad som arrangörerna under lång tid lobbat och kämpat för. SvD intervjuade Goran Miletic, Civil Rights Defenders programchef för Västra Balkan; ”Han och de andra får nu fortsätta att jobba i motvind. Hbt-rörelsen i Serbien har många motståndare: regeringen som förbjuder, kyrkan som fördömer, domstolar som blundar, medier som hetsar, extremister som attackerar.”

Hbt-aktivist på Balkan skyddas av Natalia armband

Kristi Pinderi, LGBT activist from Albania, is one of the human rights defenders included in the Natalia Project.

Kristi Pinderi från Albanien är en av de första människorättsförsvararna från Västra Balkan som inkluderas i säkerhetssystemet Natalia Project. Ett armband som utgör ett starkt moraliskt stöd i hans dagliga arbete; ”Bakom armbandet finns ett helt system, en organisation med människor, institutioner och medier som är redo att agera om det händer mig något. Det gör att man inte känner sig ensam och det är det bästa sättet att stärka en människorättsförsvarare”

Nataša Kandić är årets Civil Rights Defender of the Year 2013

Natasa Kandic, Photo: Markus Junghard

Nataša Kandić, grundare av Humanitarian Law Center, Serbien, är mottagare av 2013 års ”Civil Rights Defender of the Year Award”. Nataša Kandić får priset: ”För sitt ihärdiga och orädda arbete med att dokumentera krigsförbrytelser och andra allvarliga människorättskränkningar som begicks under krigen på 1990-talet i det forna Jugoslavien, och för det ovärderliga stöd hon gav internationella och nationella krigsförbrytartribunaler genom att förse domstolarna med bevis och vittnen.”

UD:s svar om människorättsförsvarare

I december 2012 skrev Civil Rights Defenders ett brev till Carl Bildt och uppmanade honom att ställa krav på stärkt skydd av människorättsförsvarare i Kosovo. UD har svarat att ”dessa viktiga frågor tas löpande upp på politisk nivå med samtalspartners i Kosovo. När premiärminister Hachim Thaci besökte Sverige i oktober var EU-integrationen och nödvändiga reformer i Kosovo, inklusive inom området mänskliga rättigheter, ett huvudtema”.

Framtidens jurister utbildas i yttrandefrihet

Photo: Press Council in Bosnia and Herzegovina

Med teoretiska och praktiska kunskaper om nationell medielagstiftning och europeiska normer på området är juridikstudenter bättre förberedda att hantera människorättsfrågor i sina framtida yrken. Det är därför Civil Rights Defenders, tillsammans med en av organisationens långvariga partner, Pressrådet i Bosnien-Hercegovina, genomför återkommande utbildningar för juridikstuderande i Bosnien-Hercegovina.

Video: Aktivism för förändring – Youth Initiative for Human Rights in BiH

Youth Inititative for Human Rights in BiH

Sedan dess grundade år 2006 har Youth Initiative for Human Rights i Bosnien-Hercegovina växt till att bli en väl respekterad organisation. Idag är deras nätverk av ungdomsaktivister det nätverk som varit igång längst och är inblandat i alla större människorättsevenemang i landet. Civil Rights Defenders har arbetat med YIHR BiH från start. Denna video beskriver arbetet med att åstadkomma förändring i Bosnien-Hercegovina.

Blerta Cani Drenofci

Blerta Cani Drenofci Photo: Julia Björne/Global Reporting

Fram till 1993 var personer med funktionsnedsättning i stort sett osynliga, många hölls inlåsta på institutioner och få talade om deras rättigheter. Idag är frågan uppe på den politiska agendan men Blerta Cani Drenofci, verkställande direktör för Albanian Disability Rights Foundation, har ofta ifrågasatts på grund av sitt karriärsval: ”I början mötte jag mycket okunskap. Mina vänner var förvånade över att jag ville arbeta med den här frågan. ”

Seminarium: En målmedveten kamp för värdighet

Blerta Cani Drenofci, ADRF

I år deltog Albanien för första gången någonsin i Paralympics. Men för albaner med funktionsnedsättning är hindren fortfarande stora. Dagligen kränks deras rättigheter och en person med funktionsnedsättning betraktas som en ‘olycka’. Välkommen till ett seminarium 26 september med Blerta Çani Drenofci, verkställande direktör för Albanian Disability Rights Foundation.

Ny rapport: Långt kvar till pressfrihet

Cover report Press Freedom Serbia

Endast 4 av Europarådets 27 principer för pressfrihet har implementerats i Serbien, visar den första vittomfattande rapporten som gjorts om mediasituationen i landet: Serbian Media Scene VS European Standards. Fri press är en grundsten för demokratisk utveckling, i denna rapport uppenbaras de utmaningar som den serbiska mediescenen står inför. Rapporten är resultatet av ett flerårigt forskningssamarbete mellan Civil Rights Defenders och lokala partner.

Zdravko Cimbaljevic

Zdravko Cimbaljevic Foto: Ninke Liebert

För två år sedan attackerades Zdravko Cimbaljevic av en okänd man. Hatbrottet ledde till att Zdravko beslutade sig för att prata om sin homosexualitet i medierna och blev därmed Montenegros första öppet homosexuelle man. Sedan dess lever han med dagliga hot. I ett land där 70 procent av befolkningen anser att homosexualitet är en sjukdom är det svårt att förändra attityden gentemot hbt-personer: ”Jag begär inte att alla ska älska oss, bara att de inte attackerar mig eller kränker mina rättigheter.”

”Det civila samhället, medborgare och medier på Västra Balkan – Utmaningar som möjlighet”

Civil Rights Defenders anordnar en regional tvådagarskonferens i samarbete med Transparency International i Bosnien-Hercegovina på temat ”det civila samhället, medborgare och medier på Västra Balkan: Utmaningar som en möjlighet. Konferensen kommer hållas i Sarajevo, 22-23 november. Journalister, aktivister och representanter från civila samhällets organisationer i hela regionen bjuds in att tala om hur man skapar […]

Fördomar bekämpas med radiodebatter

Bristen på respekt för mänskliga rättigheter, särskilt diskriminering av utsatta grupper, är mycket oroande i Albanien. Civil Rights Defenders tror att medierna kan spela en viktig roll för att öka medvetenheten och mobilisera ett medborgerligt engagemang. Ett samarbete med Independent Local Media Association (ILMA), för att engagera medborgarna i debatter i radio om de viktigaste mänskliga rättigheterna, har därför etablerats.

Kosovo 2.0 – Nyhetsportal på tre språk

Kosovo 2.0 är förutom en webportal också ett magasin som erbjuds på albanska, serbiska och engelska. Sedan publiceringen, i juli 2010, har webportalen haft ungefär 1 000 unika besökare per dag. Tillsammans med Kosovo Glocal bygger vi därför Kosovo 2.0 – en omfattande och livfull medieplattform som erbjuder nyheter, kommentarer och information som syftar till att bidra till en större respekt för yttrandefrihet i Kosovo.

Förhindrar tortyr av personer i häkten

På grund av omfattande straffrihet i Kosovo bemödar sig många människor inte ens med att rapportera fall av våld i fängelse. Civil Rights Defenders samarbete med Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT) går ut på att motverka tortyr och andra former av misshandel i häkten och bidrar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter i Kosovo. Våra målgrupper är personer som har frihetsberövats och relevanta myndigheter.

Konferens om jämlikhet för sexuella minoriteter anordnas på Balkan

Den 27 till 29 maj samarrangerar vi den andra akademiska konferensen om homo-, bisexuella och transpersoners (hbt) rättigheter i västra Balkan – ”Rättvisa på Balkan: Jämlikhet för sexuella minoriteter”. Med detta initiativ hoppas vi skapa en bättre förståelse för relationen mellan skydd för mänskliga rättigheter och lika rättigheter för alla människor, oavsett sexuell eller könsidentitet.

Människorättssituationen och rättssäkerheten i Albanien

Demonstrationen som organiserades av oppositionen den 21 januari i Tirana slutade i våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Fyra personer dödades och ett stort antal skadades. Många demonstranter greps. Det är ännu oklart när de kommer att släppas. I Albanien saknas en politisk dialog mellan majoriteten och oppositionen, däremot är hatiska uttalanden vanliga. Politiker blandar […]

Improving protection against discrimination

Civil Rights Defenders cooperation with the Albanian Helsinki Committee for Human Rights (AHC) in this specific project aims at improving the situation regarding protection against discrimination in Albania. We do this by raising capacities of our legal aid partners and the Institution of the Commissioner against Discrimination in handling cases of discrimination as well as increase the capacities of lawyers, people from public structures and civil society to understand and follow cases of discrimination.

“Våra rättigheter” på filmfestival i Albanien

Civil Rights Defenders utställning ”Våra rättigheter” visas vid den femte upplagan av den internationella filmfestivalen med människorättstema (International Human Rights Film Festival in Albania). Vår handläggare Peter Mossop kommer att finnas på plats och delta i festivalen. Arrangörerna själva beskriver filmfestivalen på följande sätt: Mänskliga rättigheter har varit en viktig fråga att lösa under åren […]

Fighting corruption with Transparency International

Bosnia and Herzegovina is ranked among the most underdeveloped and corrupt countries in the world where reforms are slowly implemented (the same level with Zambia, Jamaica, Senegal and Dominican Republic). Citizens’ participation is a crucial component to a culture of tackling corruption, since integrity, accountability and transparency must take hold societal and systemically if it is to uproot corruption practices.

Enabling Roma communities to access basic human rights

The main objective of Civil Rights Defenders cooperation with the organisation ARKA is to register, and provide identification documents, to around 300 Roma individuals in Skopje, Kumanovo, Kratovo, and Kriva Palanka regions. The registration will give them access to basic human rights; such as the right to education, health care, social allowances, as well as the possibility to get a legal employment and the right to vote in general elections.

Monitoring detention centres and mental health facilities

Public administration has the power to deprive people of their liberty following procedures clearly established by the law. But when detention takes place outside the public scrutiny it opens the door to violations of rights of the inmates, as well as to torture and ill-treatment. Civil Rights Defenders initiated cooperation with Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims in 2007, with the aim to monitor detention facilities and prisons.

Improving accountability of duty holders

Civil Rights Defenders have cooperated with the Macedonian Helsinki Committee for more than a decade, with the main focus to enhance awareness and respect for human rights and the rule of law in Macedonia. By providing free legal aid we not only improve people’s access to justice but also monitor the respect of human rights by authorities, and put pressure on authorities to comply with international and national human rights standards.

Empowering the most vulnerable with Tirana Legal Aid Society

Since 2006 Civil Rights Defenders has cooperated with Tirana Legal Aid Society, TLAS, in assisting Roma families to register their children, but also other members of the families, in order to help them get access to some of the most fundamental human rights; such as the right to education, health care, social allowances, as well as the possibility to get a legal employment and the right to vote in general elections. Hundreds of families have been assisted through our joint efforts so far.

Monitoring trials – in cooperation with Helsinki Committee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina

Through Civil Rights Defenders partnership with the Helsinki Committee we monitor and report on fair trial standards in Bosnia and Herzegovina. In the last couple of years we have also worked intensively on lobbying for an all inclusive Law against discrimination, in addition to the regular long-term activities of providing free legal aid to victims of human rights violations.

Queer Festival i Sarajevo

Notice: Use of undefined constant url - assumed 'url' in /storage/content/46/139146/civilrightsdefenders.org/public_html/wp-content/plugins/bloginfo-shortcodes/bloginfo-shortcodes.php(38) : runtime-created function on line 1 Notice: Use of undefined constant url - assumed 'url' in /storage/content/46/139146/civilrightsdefenders.org/public_html/wp-content/plugins/bloginfo-shortcodes/bloginfo-shortcodes.php(38) : runtime-created function on line 1 Notice: Use of undefined constant url - assumed 'url' in /storage/content/46/139146/civilrightsdefenders.org/public_html/wp-content/plugins/bloginfo-shortcodes/bloginfo-shortcodes.php(38) : runtime-created function on line 1

Idag för ett år sedan slutade det första försöket att anordna en Queer festival i Sarajevo med våld. Festivalen fick gå under jord för att myndigheterna inte kunde garantera säkerheten för deltagarna. För att påminna om allas lika värde och allas rätt att fredligt organisera och yttra sig fritt, så genomför organisatörerna av festivalen idag […]

Prideparad stoppad

Notice: Use of undefined constant url - assumed 'url' in /storage/content/46/139146/civilrightsdefenders.org/public_html/wp-content/plugins/bloginfo-shortcodes/bloginfo-shortcodes.php(38) : runtime-created function on line 1

I sista sekund stoppade det serbiska inrikesministeriet den för söndagen planerade Prideparaden. På lördag morgon förklarade polisen att man inte skulle kunna garantera säkerheten för deltagarna om paraden skulle hållas i centrala Belgrad. Detta innebär de facto att paraden förbjuds och det visar att de serbiska myndigheten i praktiken inte kan skydda organisations- och yttrandefrihet […]

Belgrade Pride – ett demokratitest för Serbien

Notice: Use of undefined constant url - assumed 'url' in /storage/content/46/139146/civilrightsdefenders.org/public_html/wp-content/plugins/bloginfo-shortcodes/bloginfo-shortcodes.php(38) : runtime-created function on line 1

På söndag den 20 september arrangeras en Prideparad i Belgrad. Under förra försöket 2001, attackerades och misshandlades fredliga demonstranter av nationalistiska grupperingar och fotbollshuliganer. Polisen stod bredvid och tittade på. Denna gång har inrikesministeriet och polisen lovat att garantera säkerheten för deltagarna, samtidigt som nationalistiska grupper uttalat hot om att göra allt de kan för […]

Förhoppningar om fredlig Pride i Belgrad

Notice: Use of undefined constant url - assumed 'url' in /storage/content/46/139146/civilrightsdefenders.org/public_html/wp-content/plugins/bloginfo-shortcodes/bloginfo-shortcodes.php(38) : runtime-created function on line 1 Notice: Use of undefined constant url - assumed 'url' in /storage/content/46/139146/civilrightsdefenders.org/public_html/wp-content/plugins/bloginfo-shortcodes/bloginfo-shortcodes.php(38) : runtime-created function on line 1

Det serbiska inrikesministeriet har lovat att skydda deltagarna i Prideparaden som äger rum den 20 september i Belgrad. Vi finns på plats för att se hur mycket kraft myndigheterna lägger bakom orden. I ett brev till den serbiske premiärministern, Mirko Cvetkovic, och till inrikesministern, Ivica Dacic, välkomnar Civil Rights Defenders de positiva steg som den serbiska regeringen har tagit på senare tid för att öka respekten […]

Fler hot mot journalister efter självständigheten

Oberoende journalister utsätts för ökade hot och påtryckningar sedan Kosovos självständighetsförklaring i februari 2008, enligt Helsingforskommitténs partnerorganisationer i landet. Det senaste i raden av exempel är angreppet på den välkända journalisten Jeta Xharra. Svenska Helsingforskommittén ser med oro på den negativa utvecklingen och uppmanar myndigheterna att ta avstånd från angreppen på journalister. Yttrandefrihet är en […]

Författare riskerar fängelse för medverkan i fredligt möte

Biljana Srbljanovic, framträdande serbisk författare och människorättsförsvarare, anklagas för förargelseväckande beteende i samband med en promotion av radioprogrammet Pescanik i Pancevo, Serbien. Extremisterna som försökte störa mötet går däremot fria. Den 1 mars 2009 medverkade Biljana Srbljanovic i ett evenemang arrangerat av personerna bakom det populära radioprogrammet Pescanik. Medlemmar av den högerextrema gruppen ‘Dveri srpske’ […]

Starka protester efter tvångsevakuering av romska familjer

Efter tvångsevakueringen av 47 romska familjer från en bosättning i den serbiska huvudstaden Belgrad kräver Svenska Helsingforskommittén tillsammans med 42 organisationer att myndigheterna omedelbart agerar för att lösa den desperata situationen för de 128 individerna. De serbiska myndigheterna uppmanas att hitta alternativa bostäder och att avstå från uttalanden som förnekar grundläggande mänskliga rättigheter för medborgare […]

Korruptionsbekämpare trakasserade

Organisationen för demokrati, antikorruption och värdighet (COHU) i Kosovo har den senaste tiden blivit utsatt för trakasserier från myndigheterna, däribland det statliga telekombolaget (PTK). Svenska Helsingforskommittén kräver att myndigheterna utreder trakasserierna och ställer de ansvariga inför rätta. Trakasserierna mot COHU tycks vara ett sätt att försöka tysta en organisation som arbetar mot korruptionen i Kosovo, […]

Lag mot diskriminering dras tillbaka

Svenska Helsingforskommittén är starkt kritisk till den serbiska regeringens beslut att dra tillbaka förslaget till en lag mot diskriminering. På detta sätt ger man efter för påtryckningar från bland andra den serbisk-ortodoxa kyrkan. Det är fullständigt oacceptabelt att de religiösa samfunden tillåts påverka lagstiftningsarbetet på det här sättet, säger Goran Miletic, Svenska Helsingforskommitténs människorättsjurist i […]

Presentation av hbt-rapport stoppas

Två dagar innan den planerade presskonferensen meddelade direktören för Sava Centar att rapporten om homo-, bisexuella och transpersoners situation i Serbien inte får presenteras i hans lokaler. ”Sådana där organisationer är inte välkomna”, lät han meddela. Helsingforskommitténs partnerorganisation Gay-Straight Alliance har i samarbete med opinionsinstitutet CeSID genomfört en omfattande attitydundersökning som resulterat i rapporten ”This […]

Civila samhället kräver minnesdag för folkmordet i Srebrenica

En grupp icke-statliga organisationer, däribland fyra av Svenska Helsingforskommitténs långvariga samarbetspartner i Serbien, startar en kampanj för en minnesdag för folkmordet i Srebrenica. I ett öppet brev till Serbiens president Boris Tadic vädjar organisationerna att presidenten ska stödja det civila samhällets krav på en officiell minnesdag. Kravet grundar sig på den resolution som Europaparlamentet antog […]

Parlamentet misslyckades utse ombudsperson

Kosovos parlament har inte lyckats tillsätta en ombudsperson. Det får negativa konsekvenser för människors möjlighet att utkräva sina rättigheter gentemot myndigheterna i Kosovo, skriver Svenska och Norska Helsingforskommittén. I ett brev till Kosovos parlament beklagar den Svenska och Norska Helsingforskommittén att parlamentet för fjärde gången misslyckats med att tillsätta en ombudsperson för Kosovo. Att man […]