För företag

En värld där människors rättigheter och friheter respekteras är en säkrare värld att leva i. Genom att ert företag stödjer Civil Rights Defenders arbete är ni med och realiserar denna vision.

Delar ni våra värderingar kan vi tillsammans skapa goda affärer. Vi skräddarsyr ett samarbete utifrån gemensamma mål och prioriteringar. Era utmaningar tillsammans med vår expertis och närvaro på fyra kontinenter lägger grunden för hur vi utvecklar ett strategiskt samarbete.

Vi arbetar nära våra partnerorganisationer och människorättsförsvarare i fält och vi sätter innovation i centrum för att nå våra mål om långsiktigt hållbar förändring. Det är vår styrka. Ert företag kan vara med.

Kontakta oss om ni vill veta mer eller för att stödja vårt arbete med en gåva.

Kontakt

Anna Magnard, insamlingschef
Telefon: +46 70 989 60 12
Anna Magnard


Så används er gåva!

Exempel på vad ni bidrar till:

  • En fond för akut stöd till utsatta människorättsförsvarare
    Genom medel från akutfonden hjälper vi människorättsförsvarare att tillfälligt gömma sig, lämna landet, få rättshjälp eller att skydda viktig kommunikation, såsom vittnesuppgifter eller andra känsliga dokument. Det är ofta brådskande insatser som kräver hög sekretess.
  • Vårt arbete för yttrandefrihet och oberoende medier
    Över hela världen hotas, fängslas och mördas journalister, bloggare och andra som vill sprida det fria ordet. Vi stödjer oberoende medier och gör det möjligt för dem att nå ut med information.
  • Vårt arbete mot diskriminering
    Vi arbetar tillsammans med våra partners aktivt mot diskriminering, såväl i Sverige som internationellt. I flera länder har vi stärkt skyddet mot diskriminering genom att driva igenom nya lagar.

Er gåva används alltid där behoven är som störst. Det ger oss flexibilitet att agera snabbt när något händer och frihet att rikta våra insatser till de delar av verksamheten som är i störst behov av finansiering.

Läs mer i våra verksamhetsberättelser

90-konton garanti för korrekt hantering
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är vår främsta bidragsgivare. Vårt arbete stöds också av stiftelser, privatpersoner och företag. Vi har 90-konton och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta är en garanti för att era pengar används på rätt sätt.


logo Swedish International Development Cooperation Agency, SidaLogo Swedish Fundraising Council, FRIILogo Svensk insamlingskontroll

Klicka på loggorna för att läsa mer om Sida, FRII och Svensk Insamlingskontroll.