Företagssamarbeten

Detta bidrar ni till | 90-konton garanterar korrekt hantering

Att som företag i Sverige stödja det aktiva arbetet för mänskliga rättigheter är en fråga om civilkurage. Det är ett tydligt ställningstagande som visar era anställda och kunder att ni som företag tar ett socialt ansvar långt över Sveriges gränser.

Vid frågor om företagssamarbeten, vänligen kontakta oss via:

Gabrielle Gunneberg, chef kommunikation och internationella relationer
Phone 070 989 60 12 (Sverige) och +46 70 989 60 12 (Utanför Sverige)
Gabrielle Gunneberg

Vi skräddarsyr ett samarbete

Är ni intresserade av ett djupare samarbete? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett paket utifrån gemensamma mål och prioriteringar. Ni blir då en strategisk partner som bidrar långsiktigt med ekonomiskt och moraliskt stöd till vårt arbete.


Som företagspartner får ni:

 • Inbjudan till våra evenemang
 • Inbjudan till Defenders’ Days, en årlig konferens för världens mest utsatta människorättsförsvarare
 • E-nyhetsbrev fyra gånger per år
 • Diplom med företagsnamn och år
 • Banner till er hemsida
 • Exponering av företagsnamn på vår hemsida, länkas till er hemsida

Se våra nuvarande företagspartner och givare


Vi använder ert stöd i verksamheten där det behövs mest. Bidrag som inte är öronmärkta för ett specifikt ändamål ger oss flexibilitet att agera snabbt när något händer och frihet att rikta våra insatser till delar av verksamheten som vi inte har annan finansiering för.

Som företagspartner bidrar ni bland annat till:

 • En fond för akut stöd till utsatta människorättsförsvarare
  Dessa medel används till säkerhetsträningar och fysiska säkerhetslösningar, till att upprätta system för att skydda känslig information och i vissa fall till att evakuera individer när hoten blir för starka.
 • Vårt arbete för yttrandefrihet
  Över hela världen hotas och mördas journalister och andra som vill sprida det fria ordet. Vi stödjer oberoende medier och gör det möjligt för dem att nå ut med information.
 • Vårt arbete mot diskriminering
  Vi har tillsammans med våra partner drivit igenom lagar mot diskriminering i alla länder på Västra Balkan. Men mycket återstår att göra; romer, personer med funktionsnedsättning och homosexuella, bisexuella och transpersoner är exempel på grupper som diskrimineras i alla länder där vi är verksamma.

Våra metoder är effektiva! Läs om våra resultat!

Så används er gåva!

Diagram över våra kostnader: Insamling 3,9% Administration 3,1% Vårt ideella ändamål 93%

Läs mer i våra verksamhetsberättelser

90-konton garanti för korrekt hantering

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är vår främsta bidragsgivare. Vårt arbete stöds också av stiftelser, privatpersoner och företag. Vi har 90-konton och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta är en garanti för att era pengar används på rätt sätt.


logo Swedish International Development Cooperation Agency, SidaLogo Swedish Fundraising Council, FRIILogo Svensk insamlingskontroll

Klicka på loggorna för att läsa mer om Sida, FRII och Svensk Insamlingskontroll.