Antikorruption

Civil Rights Defenders har nolltolerans mot korruption. Organisationen undviker intressekonflikter i allt arbete och alla aktiviteter som utförs. Dessa principer ligger till grund för vår Antikorruptionspolicy.

Civil Rights Defenders interna Working Group against Corruption (WGC) välkomnar anmälningar om eventuell korruption via e-post: WGC@civilrightsdefenders.org, eller anonymt via post till:

WGC
Civil Rights Defenders
Box 2173
103 14 Stockholm
Sweden