Vårt arbete i Sverige och världen 2012

Verksamhetsberättelse 2012Under året rivstartade vi ett nytt, specialinriktat program för att stärka människorättsförsvarare som lever med hot. Vi lyckades över alla förväntningar. Resultatet blev tretton utbildningar – mer än en i månaden – om digital och fysisk säkerhet för 130 människorättsförsvarare i Öst europa, Centralasien, Östafrika och Sydostasien.

Vi har stärkt vår beredskap för rena akutinsatser. Där handlar det om att agera snabbt för att till exempel evakuera någon när hoten eskalerar.

I början av 2013 stod det klart att Civil Rights Defenders blir förmånstagare hos Postkodlotteriet. Det innebär ett tillskott på fem miljoner för 2013 och förhoppningsvis årliga tillskott under lång tid framöver.

Ladda ner årsrapporten för 2012 och läs mer:Verksamhetsberättelse 2012

Kategorier: Verksamhetsberättelser.
Regions: Alla regioner.