Vårt arbete i Sverige och världen 2014

verksamhetsberättelsen 2014I 33 år har vi försvarat mänskliga rättigheter och stärkt utsatta människorätts- försvarare. Arbetet sker med utgångspunkt i lokala behov, kännedom om de länder där vi är verksamma och internationell rätt. Eftersom behoven alltid är större än resurserna är det viktigt att koncentrera insatserna och arbeta målinriktat.

Efter krigen i länderna i det forna Jugoslavien identifierade Civil Rights Defenders bland annat romer samt homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ) som särskilt utsatta grup- per. Medlemmar ur dessa grupper har till stor del varit osynliggjorda i samhället och har utsatts för systematisk diskriminering samtidigt som de inte har haft särskilt starkt stöd inom det civila samhället.

Tillsammans med lokala företrädare från dessa grupper leder vi ett långsiktigt arbete i syfte att åstadkomma varaktig förändring. Vi har utarbetat förslag till en allomfattande diskrimineringslag- stiftning som idag har införts i nästan alla länder
på Västra Balkan. Under många år har vi arbetat strategiskt med att stärka ledare för utsatta grupper, vi har initierat och utvecklat HBTQ-orga- nisationer samtidigt som vi sett till att få andra människorättsorganisationer att uppmärksamma och verka för dessa gruppers rättigheter. Civil Rights Defenders har under åren kommit att bli en av de främsta människorättsorganisationerna när det gäller arbete för HBTQ-personers rättigheter.

Med vår kunskap om romers utsatthet och vår långa erfarenhet av att arbeta för deras rättighet- er, framförallt på Balkan, har vi inlett en rättspro- cess mot den svenska staten för polisens olagliga register över tusentals romer som avslöjades 2013.

Läs mer om vårt arbete i vår Verksamhetsberättelse 2014

Kategorier: Verksamhetsberättelser.
Regions: Alla regioner.