Vårt arbete i Sverige och världen 2011

Ladda_ner_arsrapportBehovet av ökat stöd till utsatta människorättsförsvarare präglade 2011-års arbete. På flera håll i världen satte regimer hårdare press på dem som kämpar för våra rättigheter. Vi startade en akutfond för Norra Kaukasus för att bidra med akut hjälp vid brådskande situationer. Vi stämde också Sverige inför Europadomstolen för en dödsskjutning som visar på de stora strukturella problem som finns inom den svenska polisen. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, har i samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, tagit fram en kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer. Koden ska bli ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet är bland annat att bibehålla och öka förtroendet för organisationerna som står bakom koden. Läs kodrapporten (endast tillgänglig på engelska): Code of Quality Report 2011

Kategorier: Verksamhetsberättelser.