Vårt arbete i Sverige och världen 2015

Årsrapport Civil Rights Defenders huvudsakliga ändamål är att försvara människors rättigheter och stärka utsatta människorättsförsvarare. Vi fortsätter växa och under 2015 intensifierade vi vårt arbete runt om i världen.

Under 2015 har verksamheten expanderat och närvaro etablerats i Palo Alto, San Francisco, hos Nordic Innovation House. Att Civil Rights Defenders har en närvaro i staden betyder mycket för vårt fokus på innovation och insamling.

Tack vare en donation på nio miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet kunde vi starta Human Rights Innovation Initiative (HRII). Initiativet går ut på att förse ett internationellt och tvärsektoriellt expertråd med de konkreta problem som människorättsförsvarare möter i sin vardag. Därigenom kan vi identifiera och implementera lösningar som stärker arbetet för mänskliga rättigheter globalt.

Även Natalia Project, världens första alarmsystem för utsatta människorättsförsvarare kopplat till sociala medier, växte i snabb takt 2015 och bara under året inkluderades 39 nya människorätts­försvarare. En majoritet av dem är verksamma i Centralasien där de arbetar med att dokumentera och granska människorättskränkningar, så som tortyrfall och försvinnanden. Vid årets slut hade Natalia Project 80 deltagare som tillsammans representerar regionerna Västra Balkan, Sydostasien, Centralasien, Ryssland och östra Afrika.

Läs mer om vårt arbete och årets resultat i vår Verksamhetsberättelse 2015.

Kategorier: Verksamhetsberättelser.
Regions: Alla regioner.