Vi söker en praktikant till den juridiska avdelningen

Är-du-vår-nya-praktikant

Civil Rights Defenders söker en praktikant till den juridiska avdelningen för arbete med mänskliga rättigheter i Sverige.

Praktiken består av:

Att ge stöd till Civil Rights Defenders juridiska avdelning, framförallt i förhållande till organisationens arbete med att värna mänskliga rättigheter i Sverige. Sverigearbetet rör främst frågor om diskriminering, hatbrott, minoritetsrättigheter, rättigheter för frihetsberövade, övervakning/nätfrihet och asylrätt. Praktiken kommer bland annat att bestå av rättsutredningar för pågående rättsprocesser och internationella processer, att bistå allmänheten med rådgivning i juridiska frågor, samt att stödja chefsjuristen och människorättsjuristerna på annat sätt i deras dagliga verksamhet. Visst kommunikationsarbete kan också ingå. Under praktikperioden erbjuder organisationen praktikanten möjlighet att delta i externa möten, seminarier och andra kapacitetsstärkande aktiviteter.

Praktikanten ska:

–vara i den senare delen av sin svenska juristutbildning (alla obligatoriska moment ska vara avslutade);
–ha läst minst en kurs med fokus på mänskliga rättigheter;
–behärska svenska flytande och även ha förmåga att uttrycka sig obehindrat i tal och skrift på engelska;
–kunna uttrycka sig mycket väl i skrift;
–förmå arbeta självständigt och samvetsgrant; samt
–ha ett genuint intresse för mänskliga rättigheter och grundläggande kunskaper om Civil Rights Defenders arbete och uppdrag.

Praktiken gäller heltidsarbete och är obetald, med möjlighet till ersättning för resekostnader. Praktiken är förlagd under höstterminen, i minst fyra månader. Den kan eventuellt förenas med uppsatsskrivande i ett ämne av strategiskt intresse för Civil Rights Defenders (i så fall kan arbetstid diskuteras). Praktikanten är skyldig att själv säkra finansiering för praktiken. Ansökan ska skrivas på svenska och bestå av ett personligt brev och en meritförteckning. Vänligen skicka din ansökan senast 20 April 2017 till annika.akerberg@civilrightsdefenders.org

Välkommen att ansöka!

Kategorier: Internships.
Taggar: Praktik.
Regions: Sverige.