En röst som avviker från mittfåran

Radioprogrammet Pescanik är en av få oberoende röster i det offentliga rummet i Serbien. Civil Rights Defenders samarbete med Pescanik syftar till att öka allmänhetens tillgång till mångsidig och balanserad information och att erbjuda en plattform för nyheter och analyser som avviker från huvudfåran.

Programmet tar ofta upp svåra frågor som uppgörelsen med det förflutna, hets mot folkgrupp, hatbrott och korruption. Ämnen som anses mycket kontroversiella av delar av det serbiska samhället och som resulterat i ett stort antal hot mot de två journalister som leder programmet.

Pescanik består också av en webbportal, videoproduktion och bokutgivning.

Vi startade vårt samarbete med Pescanik 2005 för att öka allmänhetens tillgång till mångsidig och balanserad information och för att erbjuda en plattform för nyheter och analyser som avviker från huvudfåran. Dessutom är vårt mål att bidra till en ökad respekt för mänskliga rättigheter genom att informera och utbilda befolkningen om den viktigaste utvecklingen inom områdena politik, ekonomi och rättsväsende.

Opinionsundersökningar bekräftar att Pescanik är en pålitlig källa till information och en stark opinionsbildare. Under 2010 hade Pescanik 475 000 lyssnare varje vecka och i genomsnitt 7 000 individuella besök på webbplatsen per vecka.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Pescanik.
Regions: Serbien.