Ashtons svar om NGO-lag i Kambodja

I augusti skickade Civil Rights Defenders, tillsammans med en koalition av internationella människorättsorganisationer, ett brev till ett trettiotal utrikesministerier runt om i världen för att öka trycket på den kambodjanska regeringen att överge planerna på en repressiv NGO-lag. Vi varnade för att lagens verkliga syfte är att ge regeringen verktyg för att tysta obekväma röster. Sedan dess har lagen dragits tillbaka och är under omarbetning.

I ett svar på vårt brev skriver Catherine Ashton, EUs Höga Representant för utrikes- och säkerhetsfrågor, att EU har uppmanat den kambodjanska regeringen att se till att den föreslagna NGO-lagen stärker, snarare än begränsar, det civila samhället.

Catherine Ashton skriver också att EU noga följer utvecklingen i Kambodja inom områdena föreningsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet samt förslaget till lag som reglerar icke-statliga organisationers verksamhet. Hon skriver också att EU kommer att fortsätta att vara engagerat i frågan och uppskattar synpunkter och ytterligare information utifrån.

Letter from Catherine Ashton

Kategorier: Resultat.
Taggar: Catherine Ashton och NGO-lag.
Regions: Kambodja.