Burmesiska människorättsjurister inspireras i Serbien

23 Juni-7 Juli, organiserar Civil Rights Defenders en två veckor lång studieresa till Serbien för tio Burmesiska jurister. Foto: Civil Rights Defenders.

23 Juni-7 Juli, organiserar Civil Rights Defenders en två veckor lång studieresa till Serbien för tio Burmesiska jurister. Foto: Civil Rights Defenders.

Människorättsjurister i Burma slösar inte tid på oväsentligheter när de försöker utnyttja möjligheterna i ett land som öppnar sig. Men rättsstaten är ännu svag, det civila samhällets initiativ är i sin linda och hot mot advokater vardagsmat.

För att stödja dem har Civil Rights Defenders organiserat en två veckor lång studieresa till Serbien för tio människorättsjurister för att de ska få träffa organisationens samarbetspartner inom rättshjälpsområdet. De serbiska kollegorna visade stort engagemang när de delade med sig av sina erfarenheter från det senaste decenniet och gav idéer om hur rättsliga initiativ kan förstärka skyddet för mänskliga rättigheter.

Studieresan gav genast Burmeserna ny idéer:

– Vi diskuterar om vi kan använda de serbiska lagarna som modell för att främja rättsliga reformer i Burma, sade Thein Than Oo, efter mötet med Centre for Advanced Studies, en serbisk NGO som varit med och utformat lagen mot diskriminering som antogs 2009 i Serbien. Thein Than Oo har tillbringat 14 år i fängelse för sin aktivism och han återfick sin advokatlicens för mindre än ett år sedan.

– I Burma har vi inte organisationer som dessa ännu så vi får många nya idéer i dessa möten, sade Mandalay-baserade advokaten Ywet Nu Aung.

Burmeserna skrev ner sina idéer after studieresan och enades kring ett gemensammt uttalande som finns att läsa här på engelska och burmesiska:

Belgrade Statement Burmese version
Belgrade Statemen English version

Studieresan sker i och kring Belgrad mellan den 23 juni och den 7 juli 2013. Den har möjliggjorts tack vare ett stöd från Open Society Foundations och Svenska PostkodLotteriet.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Centre for Advanced Legal Studies och Rättssäkerhet.
Regions: Myanmar.