Försiktig öppenhet mot demokratiska värden

Under åren 2009-2010 skedde försiktiga förbättringar vad det gäller respekten för mänskliga rättigheter i Moldavien, jämfört med tidigare år, enligt en rapport som sammanställts inom ramen för vårt samarbete med Promo-LEX.

– Rapporten beskriver de mest allvarliga människorättskränkningarna i Moldavien. Vi presenterar rapporten tillsammans med Promo-LEX så att människor i Moldavien får tillräcklig information om den verkliga situationen för de mänskliga rättigheterna. Förhoppningsvis kan rapporten fungera som utgångspunkt i dialog mellan det civila samhällets aktörer och statliga myndigheter i arbetet med att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i Moldavien, säger Åsa Bergqvist, handläggare på Civil Rights Defenders.

2010 Antog Moldavien en lag om yttrandefrihet och det ledde till större respekt för yttrandefrihet och en öppenhet för demokratiska värden och principer. Det kvarstår dock flera allvarliga problem när det gäller mänskliga rättigheter.

Förhållandena i fängelserna är fortsatt mycket allvarlig och misshandeln av häktade är utbredd. Åren 2009-2010 registrerades många fall av tortyr och misshandel i häktena.

Även om Moldavisk lag garanterar alla medborgare tillgång till rättvisa så kränks dessa rättigheter ofta i praktiken. Bristande efterlevnad av lagen förklaras av den utbredda korruptionen och av domare och advokaters otillräckliga utbildning i mänskliga rättigheter.

De allvarligaste kränkningarna av mänskliga rättigheter sker i Transnistrien, där den lokala befolkningen diskrimineras och inte har samma tillgång till statliga institutioner och tjänster som befolkningen i andra delar av landet.

Moldavien har ingen lag mot diskriminering och personer med funktionshinder, HBT-personer, äldre, kvinnor och etniska och religiösa minoriteter utsätts ofta för diskriminering.

Human Rights in Moldova

Kategorier: Resultat.
Taggar: Rapport om mänskliga rättigheter, Promo-LEX, och Promolex.
Regions: Moldavien.