Kapacitetsutveckling kring arbete mot diskriminering

Den 6-7 juni 2013 anordnar Civil Rights Defenders en konferens i Tirana, Albanien, med fokus på effektiva metoder att bekämpa diskriminering på Västra Balkan, för jurister och anställda i lokala människorättsorganisationer.

Syftet är att utbyta erfarenheter och dra lärdom från strategiska rättstvister i diskrimineringsfall. Föreläsningarna kommer att täcka en rad olika ämnen, bland annat anti-diskrimineringsbegrepp och mekanismer inom FN och EU-organ, betydelsen av anti-diskrimineringsorgan i regionen, samt rättspraxis vid Europadomstolen i fall som rör könsdiskriminering, diskriminering av romer, homosexuella, bisexuella och transpersoner och av personer med funktionsnedsättningar. Framstående experter kommer dessutom att hålla föredrag om effektiv opinionsbildning och lobbying.

Den två dagar långa konferensen kommer att ge deltagarna kunskap om utvecklingen av europeisk rättspraxis kring diskriminering. Mer än 50 deltagare från Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Makedonien och Serbien förväntas delta.

Civil Rights Defenders har för avsikt att göra evenemanget till en årlig happening. Det ska bli en mötesplats för de mest aktiva människorättsadvokaterna och deras medarbetare, men också en arena för utbyte av erfarenheter och idéer, vilket förhoppningsvis kommer att resultera i nya aktiviteter och samarbeten.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Advocacy, Anti-discrimination, Gender discrimination, HBT, lobbying, Människor med funktionshinder, och Romer.
Regions: Västra Balkan.