Konferens om förbättringar av lag mot diskriminering

Den 18 maj 2011 höll vi en konferens i Skopje tillsammans med makedonska Young Lawyers Association och Kvinna till Kvinna. Det huvudsakliga syftet med konferensen var att inleda en diskussion inom det civila samhället om den nyligen antagna lagen mot diskriminering.

Lagen mot diskriminering uppfyller inte europeiska eller allmänna normer för mänskliga rättigheter och kommer att behöva ändras under de kommande åren. Bland annat borde sexuell läggning som grund för diskriminering ingå i lagen.

En stor grupp människorättsorganisationer som arbetar mot diskriminering i Makedonien deltog i konferensen.

Konferensdeltagarna diskuterade lagen och talade om positiva och negativa erfarenheter av att tillämpa den i praktiken. De formulerade också rekommendationer för ytterligare förbättringar av lagen. Tanken var att en större grupp av organisationer, en konsoliderad ställning, bättre rustat att gemensamt verka för de nödvändiga förändringarna.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Anti-discrimination law, Macedonian Young Lawyers Association, MYLA, och Kvinna till Kvinna.
Regions: Makedonien.