Dömd för attack mot hbt-aktivist

För första gången har ett angrepp på en deltagare i en fredlig hbt-aktion fått rättsliga följder i Ryssland. Civil Rights Defenders välkomnar domen och hoppas att den är ett steg i rätt riktning. I efterdyningarna av de så kallade ”propaganda lagarna” har antalet hot och attacker mot hbt-personer i Ryssland ökat. Även domare som försvarar offer i den här typen av fall är allt mer utsatta. Trots det betraktar domstolarna fallen som ”huliganism-brott” snarare än som hatbrott.Gärningsmannen Gleb Lihotkin sköt med en gaspistol mot en deltagare i en demonstration för hbt-personers rättigheter. Han påstod att en ballong med texten ”Jesus älskar män och kvinnor lika mycket” förolämpade hans religiösa övertygelse.


Tingsrätten i Petrograd fann Gleb Lihotkin skyldig till ”allvarliga kränkningar av den offentliga friden och svår störning av den allmänna ordningen”. Rätten hänvisade till den ryska federala konstitutionen som ”garanterar lika rättigheter för individer och medborgare”. Domstolen slog vidare fast att personliga åsikter inte kunde vara en orsak till våld och att ” alla former av begränsningar av medborgarnas rättigheter som bygger på social och religiös identitet” är förbjudna. Lihotkin dömdes till två års skyddstillsyn och skadestånd till brottsoffret.– Det här är en viktig dom och vi välkomnar domstolens beslut. Men rättsväsendet är fortfarande bristfälligt och har ännu inte helt insett allvaret i brott som begås mot hbt-personer. Vi hoppas att domen är ett steg i riktning mot att definiera attacker mot hbt-personer som hatbrott, vilket inte är fallet i dag, säger Cecilia Rosing, handläggare för Centralasien och Östeuropa på Civil Rights Defenders.Det är inte första gången våldsamma och aggressiva attacker riktas mot hbt-personer i Ryssland. Våldet har snarare ökat sedan Ryssland införde lagar som förbjuder ”propaganda för homosexualitet”. Även domare som försvarar offer i den här typen av fall är allt mer utsatta.

Två personer skadades allvarligt den 3 november efter att två angripare tagit sig in till ett hbt-event i St. Petersburg kallat ” Rainbow Coffee”. En ung man blev skjuten i ansiktet och en kula fastnade i hans öga. Mannen kommer inte återhämta sig från sin ögonskada och det är stor risk att han mister synen. Det andra offret var en ung kvinna som misshandlades svårt med ett basebollträ. Trots omfattande bevis och utlåtanden från sakkunniga betraktar domstolarna ofta fallen som ”huliganism-brott”.– Attacken av Lihotkin är inte ett uttryck för huliganism utan ett brott som begås på grund av hat mot homosexuella. Det är bra att domstolen har hänvisat till förbudet mot diskriminering av sociala grupper och vi hoppas att nästa steg blir att medge allvaret i brott som begås på grund av hat, säger Sasha Semenova från Civil Rights Defenders partnerorganisation Coming Out.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Access to justice, Coming Out, Diskriminering, Freedom of assembly, Rätten till föreningsfrihet, Trakasserier, Hate speech, Människorättsförsvarare, HBT, Propaganda laws, och Ryska hbt-nätverket.
Regions: Ryssland.