Första domen från Europadomstolen om Kadyrovs Tjetjenien

Den 22 januari föll den första domen i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i ett mål som härrör från Tjetjenien under Ramzan Kadyrovs styre. Fallet gäller Tamerlan Suleymanov, som kidnappades i den ryska republiken våren 2011. Det är också det första fallet av bortförande i regionen, där domstolen gett den ryska regeringen i uppdrag att vidta konkreta åtgärder för att säkerställa offrets säkerhet.

– Vi välkomnar det faktum att Europadomstolen har avkunnat en första dom i ett fall där Ramzan Kadyrovs styrkor begått övergreppen. Detta visar att allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och straffriheten i Tjetjenien inte upphört med den väpnade konflikten, säger Joanna Kurosz, programansvarig för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

Europadomstolen använde också för första gången artikel 39 i ett fall av bortförande i Norra Kaukasus, vilket i detta fall innebar att den ryska regeringen fick i uppdrag att vidta konkreta åtgärder för att säkerställa Tamerlan Suleymanov säkerhet.

– Användningen av artikel 39 sätter ett viktigt prejudikat. I fall av kidnappningar kan dessa åtgärder rädda liv. Fall i Europadomstolen kan ta upp till fem år eller mer att behandla. Vilket innebär att det vanligtvis inte längre finns något hopp om att hitta den kidnappade personen vid tiden för domen, säger Joanna Kurosz.

Domstolen slog fast att Ryssland har brutit mot artikel 3 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna – ”omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” genom att inte göra en korrekt och effektiv utredning. Domstolen noterade också många brister hos de utredande myndigheterna; såsom orimliga förseningar, ytliga förhör av vittnen, förstörelse av bevismaterial, samt det faktum att utredningen genomförts av poliser som påstods vara inblandade i brottet. Domen tar dock inte ta hänsyn till bevis för brottslig inblandning av rättsvårdande organ.

– Vi beklagar att Europadomstolen inte tog hänsyn till den bevisning som fanns på att säkerhetsstyrkor varit involverade i kidnappningen. Ändå kommer domen att bidra till att åter öppna upp fallet och det kan också tillämpas på liknande fall i framtiden, vilket är av stor betydelse, säger Anton Ryzhov, chef för JMG: s nuvarande uppdrag i Tjetjenien.

Fallet ”Suleymanov v Ryssland” drevs till en början av Joint Mobile Group. Gruppen övervakar och utreder allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Tjetjenien sedan 2009, då säkerhetsläget för människorättsförsvarare allvarligt försämrades och det blev för farligt för lokala tjetjenska organisationer att utreda den typen av sådana brott. Civil Rights Defenders har stöttat och samarbetat med Joint Mobile Group från början. Fallet togs senare över av Memorial, en annan av Civil Rights Defenders långsiktiga partner.

Straffriheten är utbredd i Norra Kaukasus. Militären och de brottsbekämpande organen begår allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Med stöd av Rysslands president Vladimir Putin blev Ramzan Kadyrov Tjetjeniens president år 2007. Republiken har sedan dess utvecklats till ett samhälle präglat av rädsla och fullständig frånvaro av rättssäkerhet. På ytan har Tjetjenien stabiliserats sedan de väpnade konflikterna 1994-96 och från 1999. Men under Kadyrovs styre har Tjetjenien gått från att vara en krigszon till en lokal militärdiktatur.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Straffrihet, Joint Mobile Group, och Memorial.
Regions: Norra Kaukasus.