Framgång för Gay Straight Alliance

2009 var ett viktigt år för hbt-rörelsen i Serbien. För första gången etablerade man samarbeten med andra människorättsorganisationer och började integrera hbt-frågor i arbetet för mänskliga rättigheter, skriver Civil Rights Defenders samarbetspartner, Gay Straight Alliance, i sin årsrapport.

Under 2009 hade Serbien för första gången en offentlig debatt om hbt och ett antal offentliga personer, inklusive den serbiska regeringen, uttryckte sina tankar om hbt-personers rättigheter. De serbiska medierna tog också ett steg framåt när det gäller att rapportera om frågor som rör hbt-rättigheter. Men samtidigt som hbt-frågor uppmärksammas allt mer har medierna inte slutat ge utrymme för hatspråk och artiklarna som skrivs är sällan opartiska.

Det finns mycket kvar att göra för att stärka hbt-personers rättigheter i Serbien, vilket inte minst den inställda Pride festivalen i Belgrad förra året visar. hbt-personer utsätts ständigt för diskriminering och det saknas politisk vilja att genomföra attitydförändringar.

Läs rapporten från Gay Straight Alliance

GSAreport2009

Kategorier: Resultat.
Taggar: Lika rättigheter, Gay Straight Alliance, och HBT.
Regions: Serbien.