Mötesfriheten äntligen säkerställd för hbt-personer

Efter 15 års kamp kunde Civil Rights Defenders samarbetspartner i Moldavien, GenderDoc-M, den 14 februari i år äntligen utöva sin rätt till mötesfrihet. Organisationens tidigare försök har förbjudits eller på olika sätt hindrats av myndigheterna. Mötesfrihet är inte bara en mänsklig rättighet som garanteras i internationella och europeiska konventioner, utan också något som uttrycks i Moldaviens konstitution.

Den 14 februari deltog åtta personer i en marsch med budskapet ”Kärlek i stället för hat” längs den centrala boulevarden i huvudstaden Chisinau. Anledningen till att så få deltog var att 14 februari var en arbetsdag och att inte många hbt-personer vågar manifestera sin sexuella läggning eller könsidentitet offentligt.

År 2012 slog Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fast att Moldavien kränkt rätten till mötesfrihet och rätten till skydd mot diskriminering när man 2005 förbjöd en demonstration organiserad av GenderDoc-M. Marschen den 14 februari i år var därför ett test av myndigheterna, med positivt utfall. Efter marschen tackade GenderDoc-Ms verkställande direktör polisen för att de lyckats skydda deltagarna.

– Vi är glada att de moldaviska myndigheterna inte bara uppfyllt sina konstitutionella skyldigheter att garantera demonstranternas rätt till mötesfrihet, utan även lyckats skydda deltagarna, säger Åsa Bergqvist, handläggare för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ThrZERKi0gI

Kategorier: Resultat.
Taggar: Diskriminering, Freedom of assembly, och HBT.
Regions: Moldavien.