Historiskt ögonblick för HBT-aktivister

Svenska Helsingforskommitténs samarbetspartner Coming Out har registrerats hos de ryska myndigheterna. Det är första gången i Rysslands historia som en organisation som verkar för HBT-personers rättigheter får ett officiellt erkännande från myndighetshåll utan inblandning av domstol.

Det är ett historiskt ögonblick. Vi ser det första resultatet av kampanjen för rätten till föreningsfrihet som inleddes av det ryska HBT-nätverket 2006, säger Igor Petrov, ordförande i det ryska HBT-nätverket, i ett pressmeddelande.

Helsingforskommittén som inledde ett samarbete med HBT-nätverket 2008 ser mycket positivt på beskedet om registrering.

Det här är ett jättesteg. Vi är väldigt glada och kanske också lite förvånade. Homofobin är utbredd i Ryssland men det här beslutet visar på ett avsteg från tidigare praxis från myndighetshåll, säger Erik Esbjörnson, programansvarig för Svenska Helsingforskommittén.

Det ryska HBT-nätverket arbetar för att stärka HBT-personers rätigheter. Nätverket bildades sommaren 2006 och består bland annat av Youth Human Rights Movement, Pravovoe Obschestvo, ILGA Europa och Moscow Helsinki Group. Målet är att bekämpa diskriminering av HBT-personer i Ryssland genom information och opinionsbildning mot allmänheten och beslutsfattare. Man vill också stärka HBT-samhället och öka självmedvetenheten i gruppen. Svenska Helsingforskommittén samarbetar med HBT-nätverket och arrangerar bland annat den ryska veckan mot homofobi.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Coming Out, Diskriminering, och HBT.
Regions: Ryssland.