Seger för rätten till utbildning i Transnistrien

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har fastställt att Ryssland kränkt rätten till utbildning i flera fall som rör moldaviska skolor som använt kyrilliska i Transnistrien. Ryssland döms till att betala 1 020 000 euro i skadestånd och 50 000 euro för kostnader och utgifter i samband med rättegången.

De klagande är moldaviska medborgare i Transnistrien, en utbrytarregion under kontroll av rysk-stödda separatister. Det självutnämnda styret i Transnistrien har infört en ”lag” som syftar till att förbjuda användningen av det latinska alfabetet för rumänska (moldaviska) i offentliga sammanhang. Mot sin vilja tvingades de till utbildning på det kyrilliska alfabetet.

De klagande insisterade på att undervisningen ska bedrivas på det latinska alfabetet, vilket ledde till blockad av skolorna, hot och trakasserier av elever och föräldrar samt frihetsberövande och brottsutredning av lärare.

– Vi hoppas att skolsituationen kommer att förbättras efter detta beslut. Därför välkomnar vi denna historiska dom som invånarna i Transnistrien väntat på länge, säger Ion Manole och Alexandru Postica från Civil Rights Defenders samarbetspartner, Promo-LEX Association, som representerade offren i dessa fall.

Fallen som togs upp i Europadomstolen rör kränkningar av rätten till utbildning och privatliv samt skydd mot diskriminering.

Läs mer från Promolex

Kategorier: Resultat.
Taggar: Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Promo-LEX, och Rätt till utbildning.
Regions: Moldavien.