Hbt-konferens med fokus på jämlikhet

2009 organiserade Civil Rights Defenders den första hbt-konferensen ”Rättvisa på Balkan: Jämlikhet för sexuella minoriteter” i Podgorica, Montenegro, tillsammans med Regional Centre for Minorities. Evenemanget väckte starka reaktioner och lyfte för första gången upp frågor om homosexuella, bisexuella och transpersoner i den offentliga debatten i Montenegro.

Under konferensen, som i år hölls i Belgrad, fick deltagarna möjlighet att träffa beslutsfattare och argumentera för sina frågor. Konferensen innehöll också diskussioner om Europarätt, hbt-personers rättigheter, internationella mänskliga rättigheter och Yogyakarta principerna.

Vårt arbete med att ytterligare stärka hbt-personers rättigheter på Västra Balkan fortsätter. Vi utbildar aktivister i mänskliga rättigheter och diskriminering i fråga om sexuell läggning, könsidentitet och sexuella rättigheter. En viktig komponent är möjligheten att träffas och utbyta erfarenheter med människorättsförsvarare från andra delar av västra Balkan.

Tillsammans med Regional Centre for Minorities arbetar vi också med att stärka rättigheterna för romer i Serbien och höja kunskapen om situationen för denna grupp i länderna på Västra Balkan.

Kategorier: Resultat.
Taggar: HBT, Regional Centre for Minorities, och Romer.
Regions: Serbien.