Långsiktigt arbete för rättvisa gav resultat 2008

Av de 163 fall som Svenska Helsingforskommittén och Russian Justice Initiative hittills anmält till Europadomstolen har 36 stycken nu avgjorts, 25 av dem under 2008. Ryssland har i samtliga fall fällts för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna i norra Kaukasien. Den 4 december avgjordes åtta ärenden, varav fem hade drivits av Svenska Helsingforskommittén och Russian Justice Inititative.

För offren och deras anhöriga innebär domarna en viss upprättelse efter många års kamp mot det ryska rättsväsendet. Den ekonomiska ersättningen är också viktig för familjerna som ofta förlorat sin främsta försörjare.

Arbetet i norra Kaukasien är långsiktigt och bygger på att människor är modiga nog att anmäla övergreppen. Genom att fler vågar anmäla skickas en signal till de ryska myndigheterna att man inte kommer att glömma övergreppen, säger Erik Esbjörnson, programansvarig för OSS-regionen på Svenska Helsingforskommittén.

I domen från den 4 december slås fast att Ryssland kränkt rätten till liv i sju av de totalt åtta fallen från Tjetjenien. Ryssland har gjort sig skyldigt till omänsklig behandling av anhöriga som anmälde övergreppen till myndigheterna. Ryssland anklagas också för att ha försvårat Europadomstolens arbete eftersom man vägrat lämna ut handlingar från utredningarna.

Europadomstolens växande antal domar mot Ryssland har enligt RJI börjat uppmärksammas av medier och flera tidskrifter har publicerat artiklar om fall från Tjetjenien. Detta är positivt för det fortsatta arbetet.

Vårt arbete leder förhoppningsvis till en ökad medvetenhet om Europadomstolen och Europakonventionen inom det ryska rättssystemet och hos allmänheten, vilket i förlängningen kan göra att fler vågar anmäla brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Esbjörnson.

I januari 2008 avgjorde Europadomstolen det första fallet av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Tjetjeniens grannrepublik Ingusjien. Fallet rörde Khalid Khatsiyev och Kazbek Akiyev som dödades när militärhelikoptrar besköt fälten de arbetade på runt byn Arshty i augusti 2000.

Svenska Helsingforskommittén samarbetar med den ryska människorättsorganisationen Russian Justice Initiative för att utreda och driva fall av grova människorättskränkningar i norra Kaukasien till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Russian Justice Initiative tillhandahåller gratis juridisk rådgivning till offer och deras anhöriga och utreder fall av godtyckliga frihetsberövanden, tortyr, försvinnanden och utomrättsliga avrättningar.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Europadomstolen för mänskliga rättigheter och Russian Justice Initiative.
Regions: Norra Kaukasus.