Moldavisk domstol försvarar rätt till information

Moldaviens Högsta Domstol beslutade den 11 november att landets centrala skattemyndigheter är skyldiga att lämna ut skatteuppgifter till den moldaviska medieorganisationen Association of Independent Press. Det var i januari 2009 som Association of Independent Press bad om att få ta del av skatteuppgifter i syfte att undersöka i vilken mån kandidater till parlamentsvalet följde landets skattelagstiftning. Skattemyndigheterna vägrade då att lämna ut informationen.

Domen fastställer medias rätt att ta del av, och offentliggöra, information om brott mot skattelagstiftningen. Fallet är det andra på kort tid rörande rätten till information som Civil Rights Defenders partnerorganisation Independent Journalism Centre vunnit i högsta domstolen.

Civil Rights Defenders har sedan 2007 arbetat med Independent Journalism Centre i syfte att stärka medier och förbättra mediesituationen i Moldavien. Fallen vi driver inför domstol är en av aktiviteterna som utförs i detta syfte. Domsluten fastställer myndigheters skyldighet att lämna ut information till allmänheten och tvingar myndigheterna att agera i enlighet med lagen.

Det sovjetiska arvet är särskilt tydligt i myndigheternas beteende kring information. De senaste åren har dock ett trendbrott noterats hos de moldaviska domstolarna, som i allt högre grad försvarar människors rätt till information.  Projektets domar har betydelse för utvecklingen av moldavisk rättspraxis inom området och kommer att underlätta åtkomsten av information i andra, liknande fall.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Rätten till information och Independent Journalism Centre.
Regions: Moldavien.