Ryssland ignorerar unga som identifierar sig som HBT

I slutet av mars lämnade Civil Rights Defenders samarbetspartner Coming Out och det ryska HBT-nätverket in sina alternativa rapporter till FN: s kommitté för barnets rättigheter. I den officiella rapporten ignorerar Ryssland att det existerar personer under 18 år som identifierar som homosexuella, bisexuella eller transpersoner.

De båda rapporterna kompletterar varandra och visar att diskriminering av barn på grund av den egna eller föräldrarnas sexuella läggning och könsidentitet är utbrett i Ryssland.

Läs rapporten från Coming Out här: LGBT Organization Coming Out Alternative Report

Russian LGBT Network Alternative Report

Russian LGBT Network Alternative Report

Kategorier: Resultat.
Taggar: Coming Out, HBT, och Ryska hbt-nätverket.
Regions: Ryssland.