Serbien fälls av Europadomstolen

Zivota Milanovic från Jagodina, Serbien, medlem av det hinduiska Vaishnava sällskapet, attackerades fem gånger mellan 2001 och 2007 på grund av sin trosuppfattning. Vi har i samarbete med Youth Initiative for Human Rights i Serbien drivit detta fall genom att bland annat polisanmäla attackerna, kontakta Serbiens president och justitie- och inrikesministerierna. Tyvärr har detta inte lett till några resultat i fallet varför vi nu välkomnar Europadomstolen för mänskliga rättigheternas förhandsavgörande att Serbiska statliga organ gjort sig skyldiga till kränkningar av rätten till skydd mot tortyr och rätten till skydd mot diskriminering enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

För att läsa pressmeddelandet klicka här.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Diskriminering, Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Tortyr, och Youth Initiative for Human Rights.
Regions: Serbien.