Skuggrapporter om tortyr

Som en del av FN:s kommittee mot tortyr (CAT) officiella förhör av hur Ryssland följer FN:s konvention mot tortyr, presenterade Rysslands ledande ideella organisationer en alternativ rapport den 8 november. I en annan rapport, presenterad vid samma tillfälle, uppmärksammade de ryska hbt-organisationer Coming Out och Ryska hbt-nätverket tortyr och felbehandling av specifikt homo-, bisexuella och transpersoner.

En av de viktigaste slutsatserna i den alternativa rapporten, så kallad skuggrapport eftersom den kompletterar landets officiella redogörelse, är att definitionen av tortyr som ett officiellt brott inte omfattar alla delar av hur det används i praktiken. Detta, påpekar de ideella organisationer, gör att det är omöjligt att samla in korrekta statiska uppgifter.

Straffrihet för tortyr inom militären är ett systematiskt problem. Ryska människorättsorganisationer dokumenterar kontinuerligt fall där personer utsatts tortyr eller annan omänsklig och förnedrande behandling eller straff av väpnade styrkor.

Det finns inga bestämmelser i det ryska rättssystemet, särskilt inom den militära delen, som ger en person som utsatts för tortyr eller annan felbehandling möjlighet att söka upprättelse och för att praktiskt kunna verkställa sin rätt till en rättvis och skälig ersättning.

För homo-, bisexuella och transpersoner som utsätts för tortyr eller annan förnedrande behandling ligger problemen främst i avsaknaden av lagar och otillräcklig hantering av hatbrott, skriver Civil Rights Defenders partner Coming Out och Ryska hbt-nätverket i skuggrapporten om hur just hbt-personer utsätts för felbehandling. Organisationerna har noterat flera fall där transpersoner tvingas till illegala medicinska ingrepp för att de ska kunna ändra sina dokument och även flera fall där personer tvingats att försöka ”bota” sin homosexualitet.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Coming Out, HBT, Ryska hbt-nätverket, och Tortyr.
Regions: Ryssland.