Starkare skydd för personer med funktionsnedsättning

FN:s människorättskommitté uppmanar Ryssland att reformera de lagar som rör förmyndarskap och att säkerställa de mänskliga rättigheterna för människor med funktionsnedsättning.

Uppmaningen bygger i stora delar på den analys som framfördes i en skuggrapport som presenterades av Civil Rights Defenders partner Mental Disability Advocacy Center i oktober och är en stor framgång för det samarbete som inleddes mellan de två organisationerna under 2009.

Samarbetet syftar till att förbättra den människorättsliga situationen för människor med psykisk funktionsnedsättning i Ryssland. Dessa är ofta marginaliserade och kraftigt stigmatiserade i det ryska samhället. Tvångsomhändertagna personer förlorar alla sina rättigheter och har enligt nuvarande lagstiftning ingen möjlighet att få sin sak prövad.

Genom lobbyarbete och genom att rättsligt driva principiellt viktiga fall i ryska domstolar och i Europadomstolen försöker Civil Rights Defenders och Mental Disability Advocacy Center förändra den ryska lagstiftningen kring bland annat förmyndarskap.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Mental Disability Advocacy Centre, och Människor med funktionshinder.
Regions: Ryssland.