UD:s svar om människorättsförsvarare

I december 2012 skrev Civil Rights Defenders ett brev till Carl Bildt och uppmanade honom att ställa krav på stärkt skydd av människorättsförsvarare i Kosovo. UD har svarat att ”dessa viktiga frågor tas löpande upp på politisk nivå med samtalspartners i Kosovo. När premiärminister Hachim Thaci besökte Sverige i oktober var EU-integrationen och nödvändiga reformer i Kosovo, inklusive inom området mänskliga rättigheter, ett huvudtema”.

Förklaringen till Civil Rights Defenders brev till Carl Bildt var de attacker som organisationerna Kosovo 2.0 och Libertas utsattes för i slutet av 2012. Läs mer om bakgrunden här.

Den 21 januari 2013 svarar utrikesdepartementet så här:

Bäste Robert,

Tack för ditt brev om situationen för mänskliga rättigheter i Kosovo och informationen om attackerna i Pristina mot människorättsförsvarare, ställt till utrikesminister Carl Bildt. Jag har blivit ombedd att svara dig. Jag vill börja med att be om ursäkt för att svaret har dröjt.

De händelser du beskriver är naturligtvis beklagliga och oacceptabla, och tyvärr del av ett mönster på västra Balkan där homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter inte garanteras och trakasserier förekommer. För Sverige är arbetet för stärkande av mänskliga rättigheter i Kosovo en prioritering både politiskt och inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet, där vi arbetar nära det civila samhället, inklusive Civil Rights Defenders. En förbättrad situation vad gäller mänskliga rättigheter är även centralt för Kosovos EU-integration.

Dessa viktiga frågor tas löpande upp på politisk nivå med samtalspartners i Kosovo. När premiärminister Hachim Thaci besökte Sverige i oktober för möten med statsministern, utrikesministern och andra regeringsföreträdare var EU-integrationen och nödvändiga reformer i Kosovo, inklusive inom området mänskliga rättigheter, ett huvudtema  i samtalen.  Inom utvecklingssamarbetet arbetar Sverige med stort engagemang med hbt-frågor i flera projekt på västra Balkan, inklusive Kosovo. Som du säkert känner till genomförde Svenska Institutet under 2012 utställningen ”Article One” som ett stöd för HBT-rörelsen i Kosovo i deras ökade ansats att bli synliga i samhället.

En anledning till att Sverige vill se Kosovo, liksom de andra länderna på Västra Balkan, som medlemmar i EU är den drivkraft som processen mot ett medlemskap skapar till utveckling av dessa länders samhällen. Demokratin i Kosovo har gjort stora framsteg de närmaste åren, men stora utmaningar kvarstår, inte minst på området mänskliga rättigheter. Ett tydligt EU-perspektiv med strikta krav och utvärderingar vad gäller respekt för mänskliga rättigheter är därför bästa sättet att driva på utvecklingen i Kosovo. Det civila samhällets engagemang, både inom länderna och internationellt, av yttersta vikt för Kosovos och andra länders långsiktiga strävan mot att bli mer öppna och demokratiska samhällen.

Vänliga hälsningar

Emilie af Jochnick

Utrikesdepartementet

Kategorier: Resultat.
Taggar: Kosovo 2.0, Libertas, och Våld mot människorättsförsvarare.
Regions: Kosovo.