Rätten till identitet i fokus på hbt-konferens

Photo: Russian LGBT Network

Den 3 november öppnade den femte årliga hbt-konferensen i Moskva. Konferensen arrangeras av Civil Rights Defenders tillsammans med det ryska Hbt-nätverket och samlar runt 100 aktivister från olika regioner i Ryssland.

– Vår årliga konferens är det största forumet för människorättsaktivister som kämpar för hbt-personers rättigheter. I år måste vi ta ställning till hur vi ska bekämpa den homofoba lagstiftningen, som snabbt sprider sig, och myndigheternas ökade tryck på det civila samhället, säger Igor Kochetkov, ordförande för Hbt-nätverket.

Konferensen är de ryska hbt-aktisvisternas plattform för erfarenhetsutbyte och möjlighet till utbildning i olika teoretiska och praktiska frågor som rör hbt-personers rättigheter. Temat för årets konferens är ”Hbt och rätten till identitet”.

I Ryssland är homofobin utbredd och enligt undersökningar tror många människor fortfarande att homosexualitet är en psykisk sjukdom. I år har Ryssland infört flera lagar som förbjuder ”propaganda för homosexualitet” i S: t Petersburg, Ryazan, Arkhangelsk och Kostroma. Det finns också en pågående diskussion om att införa en liknande lag på federal nivå. Till viss del har dock införande av dessa lagar medfört att hbt-samhället enats och stärkts i sin kamp och andra grupper, som till exempel ”Alliansen för heterosexuella för hbt”, har bildats och deltar i lobbyarbetet.

– Jag är väldigt glad över att det varje år blir fler och fler deltagare till konferensen och att antalet regioner som är representerade på konferensen också växer. Detta innebär att rörelsen går framåt, säger Igor Kochetkov.

Photo: Russian LGBT NetworkCivil Rights Defenders har stött konferensen sedan 2010 och sett den växa för varje år. Den är ett bevis på styrkan och den framgångsrika utvecklingen som hbt-rörelsen, trots motgångar, genomgår. Hbt-konferensen är en viktig plattform för att diskutera framtida strategier i kampen mot diskriminering.

Kategorier: Resultat.
Taggar: LGBT Conference, Propaganda laws, och Ryska hbt-nätverket.
Regions: Ryssland.