Viktig framgång i arbetet för funktionsnedsattas rättigheter

Europadomstolen har dömt Ryssland att betala ett rekordstort skadestånd till en man med psykiska funktionsnedsättningar som hållits fängslad. Det är en stor framgång för oss och vår samarbetspartner Mental Disability Advocacy Centre och för arbetet för funktionsnedsattas rättigheter.

– Vi är mycket nöjda med det här domslutet. Det sätter fokus på en utsatt grupp och visar på Europadomstolens beslutsamhet att stoppa kränkningar av psykiskt funktionshindrades rättigheter, säger Erik Esbjörnson, programansvarig på Civil Rights Defenders.

Domstolen konstaterar att Ryssland brutit mot flera bestämmelser i Europakonventionen då man berövat en man med psykiska funktionsnedsättningar möjligheten att agera självständigt inom nästan alla områden i livet och hållit honom fängslad på ett psykiatriskt sjukhus i mer än sex månader.

Ryssland döms att betala ett skadestånd till mannen på 25 000 euro. Det är första gången Europadomstolen tilldömer ett så stort ersättningsbelopp i fall rörande funktionsnedsattas rättigheter.

Läs mer

Kategorier: Resultat.
Taggar: Kompensation, Europadomstolen för mänskliga rättigheter, och Mental Disability Advocacy Centre.
Regions: Ryssland.